Propostes des del Tercer Sector: “L’atenció en salut mental dels infants i adolescents”

El passat 14 de febrer, la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya va presentar un informe fet per la Plataforma d’Infància a Catalunya sobre l’atenció en salut mental dels infants i adolescents, on part de l’equip del SAFI de l’Associació “in via” va estar present.

Salut mental dels infants i adolescents a l’actualitat

Amb el nom “Debats Catalunya Social – Propostes des del Tercer Sector. L’atenció en salut mental dels infants i adolescents. Noves respostes per afrontar un repte creixent” es va analitzar el context actual de la salut mental en els infants i adolescents, per trobar noves formes d’abordar la situació.

A partir de les dades presentades, es constata un augment dels joves que assisteixen als serveis de salut mental infanto juvenil i també una atenció cada cop més precoç. Així en 2015 un 4’3% dels infants i adolescents menors de 15 anys patia un trastorn de conducta, hiperactivitat o dèficit d’atenció.

Durant el debat posterior, es va posar de manifest la important relació que hi ha entre societat i la salut mental dels infants i adolescents, particularment en períodes de malestar social com l’actual ja que aquest es traspassa a les famílies i, per tant, també als seus fills i filles. És per això que el treball terapèutic no pot centrar-se únicament en els nois i noies, sinó que també s’ha d’incidir en el seu entorn, especialment en la família i l’escola.

L’atenció als infants, adolescents i les famílies a “in via”

A l’Associació “in via” tenim molt present aquesta perspectiva i, des de fa anys, el Servei d’Atenció a Famílies i Infància posa a l’abast de les famílies diferents recursos per tal de donar-les suport i acompanyament en benefici del benestar dels menors. En concret, les famílies poden adreçar-se als següents programes:

SOMIA
Espai en el que es valora en cada cas el tipus d’intervenció més adequada a la família, sigui des d’un procés de mediació, des de l’orientació de caire psicopedagògic, des de la perspectiva d’una parentalitat positiva o bé des de l’assessorament psicològic.

ESPAI PSICOLOGIA
Recurs en que es treballa a partir d’una intervenció psicoterapèutica amb joves, adults i famílies que necessiten d’un acompanyament emocional individual o familiar.

ESPAI MEDIACIÓ
És un servei de resolució de conflictes adreçats a qualsevol ciutadà/na per tal de que puguin resoldre els seus conflictes des del diàleg.

PROJECTE ENDAVANT
Es tracta d’un projecte de treball amb i per les famílies, a qui s’ofereix acció interfamiliar de grups, que inclou orientació en resolució i gestió de conflictes.

PROJECTE OLIMPO
Aquest projecte neix amb la detecció de situacions de violència de fills a pares durant els últims anys, es realitzen intervencions terapèutiques per abordar la violència filioparental.

ESPAI APRENDRE
A través del suport educatiu i el reforç escolar als fills, s’orienta a pares/mares i referents, especialment quan hi ha risc d’exclusió social, per evitar les desigualtats de quedar-se fora del sistema escolar.

ESCOLA DE PARES
Aquest espai, que es realitza a les escoles, ofereix eines a famílies amb infants d’entre 6 i 12 anys amb necessitats comunes per tal que puguin contextualitzar en el seu dia a dia la informació i suport de què disposen.

Si voleu més informació sobre els serveis que ofereix “in via” per a la família i la infància, contacteu amb nosaltres a través del correu electrònic invia@invia.cat o del telèfon 93 215 56 26.


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *