Espai Psicologia

Intervenció psicoterapèutica amb joves, adults i famílies que necessitin d’acompanyament emocional individual o familiar.

L’equip de psicòlegs amb els que compta la entitat treballen des d’una visió sistèmica, contemplant a la persona des de la seva globalitat, les seves relacions, les seves capacitats i creant nous relats de la història vital que permetin una adaptació al seu entorn i context per poder adaptar-se a la realitat que els hi envolta.

Es realitzen d’una a tres entrevistes d’avaluació per tal de conèixer la realitat actual i les capacitats de l’individu o la família, pactant un número de sessions segons la necessitat detectada.

L’Espai Psicologia compta amb el suport de l’Obra Social La Caixa, concretament es troba dins del Programa Caixa Proinfància, per poder oferir atenció psicològica a infants i les seves famílies en risc d’exclusió social.

En la resta de casos és un servei privat, que es pot realitzar a la mateixa seu de l’Associació o al municipi on es trobi la necessitat concreta mitjançant convenis.

Amb el finançament de

Ajuda les persones més vulnerables

Qualsevol donació possibilita continuar ajudant les persones més vulnerables.