Atenció a Famílies i Infància

És el Servei d’Atenció a Famílies i infància es treballa des d’una perspectiva sistèmica, transcultural i de gènere, amb les famílies i els/les infants i adolescents.

S’acompanya a la família amb la mirada posada en que puguin recuperar les seves pròpies capacitats i enfocats als recursos personals de cadascú dels seus membres, per tal de fer front als conflictes o neguits familiars en els que es troben i sempre procurant el benestar i la protecció dels menors d’edat com a màxima prioritat.

Es treballa també en la detecció, prevenció i lluita per protegir la infància que es troba en situació de risc, amb la gestió del servei delegat d’Infància Respon, i amb la mirada en la protecció cap als infants atesos.

La coordinació intraequips de l’Associació in via i la coordinació amb altres equips de la xarxa és una pràctica consolidada en el servei pel bon funcionament i seguiment de les famílies, infants i adolescents atesos.

L’abordatge de les problemàtiques ateses es fa mitjançant l’orientació, la teràpia i la mediació familiar, grups de reforç escolar i atenció grupal a famílies i adolescents i xerrades i formacions per pares i mares i per professionals.

01

Atenció Universal

Totes les famílies son ateses en el nostre servei.

02

Treball sistèmic

Posem la mirada posada en tot el sistema des de les diferents intervencions (reforç escolar, teràpia, mediació, xerrades…), sempre des d’una prespectiva de gènere i interseccionalitat.

03

Treball en XARXA

Creiem que cal un treball el més connectat possible amb els altres serveis de l’Associació in via i altres serveis externs.

Vídeo Telèfon Infància Respon del canal de Youtube “Drets Socials”