Transparència

L’Associació in via és una entitat sense afany de lucre d’àmbit civil i reconeguda d’Utilitat Pública inscrita al Registre d’Associacions amb el número d’inscripció 10766.

L’Associació in via es compromet amb la transparència en la gestió de l’entitat i dels recursos, donant ompliment a la llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern, aprovada pel Parlament de Catalunya el 18 de desembre de 2014.

Documentació institucional

Estatuts

Ideari de l'entitat

Memòries

Memòria 2021

Memòria 2020

Memòria 2019

Memòria 2018

Memòria 2017

Memòria 2016

Memòria 2015

Auditories

Informe Auditoria i Comptes 2021

Informe Auditoria i Comptes 2020

Informe Auditoria i Comptes 2019

Informe Auditoria i Comptes 2018

Informe Auditoria i Comptes 2017

Informe Auditoria i Comptes 2016

Informe Auditoria i Comptes 2015

Adhesions

L’Associació in via està adherida al Codi Ètic de les Associacions de Barcelona des de març de 2003 subscrivint el seu decàleg de valors cívics. El Codi Ètic de les associacions de Barcelona és un instrument d’assessorament, conducta i autoregulació, que recull totes aquelles premisses necessàries per a que les diferents associacions de la ciutat que treballen dins d’un marge de valors cívics hi estiguin reflectides. A la vegada pretén ser un eina de referència pel sector associatiu.

El 22 de febrer de 2011, l’Associació in via ha signat la Carta de Compromís amb la Cultura de la Transparència amb la Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i a l’Adolescència (FEDAIA). La FEDAIA és una entitat sense ànim de lucre, nascuda l’any 1994, amb una llarga trajectòria, que agrupa a la major part de les entitats d’iniciativa social d’arreu de Catalunya.

Xarxes on participem