Història

Coneix breument la cronologia més destacada de la nostra història

1897

Antecedents de l'Associació in via

Neix a Suissa i Alemanya l’Associació ACISJF-IN VIA, i durant els anys següents s’estén per 20 països diferents.

1916

L’Obra de Protección de la Joven comença a realitzar acció social a Barcelona, després que l’entitat arribés a l’Estat espanyol el 1904.

1953

Es funda l'Associació in via a Barcelona

S’aproven els primers estatuts amb el nom d’Asociación Católica Internacional de Obras de Protección de la Joven. L’Associació funciona gràcies a l’acció de persones voluntàries.

Les primeres accions:

 • Servei d’acollida i orientació social i laboral per a dones de qualsevol procedència
 • Treball “au pair” per a joves d’altres països (fins a 1999).
 • Casa d’Acollida (Casa de la Jove) per a dones fora del seu medi familiar per qualsevol circumstància. Model integrador: estudiants, joves de pas i diferents problemàtiques socials.
 • Servei social d’Estació (Missió d’Estació) estació de França i posteriorment estació de Sants (fins a 1999).
 • Menjador femení per a joves treballadores i estudiants (finalitzat el 1977).
1975

Inici orientació jurídica per dones (separacions, filiacions, maltractaments i d’altres), així com l’orientació i acompanyament familiar.

1982

S’inaugura una segona llar, la Residència Claris.

1983

Inici orientació i suport psicològic i psiquiàtric al Servei d’Acollida i a la Casa de la Jove.

1984

Primer conveni per atendre a menors d’edat tutelades dependents de la Protecció de Menors de la Generalitat de Catalunya, a la Casa de la Jove

1985

L’entitat inicia tallers terapèutic-ocupacional per a les joves amb diversitat psíquica acollides a Casa de la Jove.

1987

S’inaugura el centre “En camí” d’acompanyament afectivo-sexual i atenció ginecològica per a adolescents víctimes d’abusos o maltractaments.

1988

L’entitat comença l’atenció amb joves extutelades majors de 18 anys en un nou servei residencial, Pis Roure, projecte que tindrà continuïtat amb els pisos d’autonomia Espígol (inaugurat el 1996) i Marina (2000) amb el suport del Pla Interdepartamental per a joves Extutelats de la Generalitat. (Actualment Àrea Suport als Joves per joves Tutelats i Extutelats - ASTJET- de la DGAIA)

1989

L’entitat canvia el nom a ACISJF, Associació Catòlica Internacional de Serveis a la Joventut Femenina

1994

L’associació rep la Placa President Macià com a reconeixement a la seva tasca innovadora en materia d’inserció laboral.

1997

Es posa en marxa el Telèfon de la Infància i l’Adolescència (actualment Infància Respon) i el programa de mediació familiar SOMIA, servei públic que depèn de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (gestió delegada)

2000

L’entitat trasllada l’Àrea d’Inserció Laboral a un nou local al barri de Poblenou

2001

Inici atenció psicològica especialitzada per al jovent extutelat . Joves derivats per l’ASTJET de la DGAIA.

2002

Inici atenció psicològica especialitzada en violència masclista.

2004

L’entitat és una de les primeres entitats a adherir-se al recentment creat Acord per una Barcelona Lliure de Violència vers les dones.

2007

Inici ESPAI APRENDRE, suport educatiu als infants i adolescents de in via, actualmente amb el Suport de ProInfancia de l’Obra Social de la Caixa.

2008

Implementació CRAE EDDA, amb 8 places, a la Casa d’Acollida per tal que les noies tutelades de 16 a 18 anys efectuïn un procés d’autonomia i de recuperació psicoemocional de les violències viscudes.

2009

Entre el 2006 i el 2009 l’entitat engega nombrosos projectes i espais d’atenció a diversos col·lectius, com els programes Família en Joc (atenció terapèutica a les famílies a través del joc) i Endavant (suport en la resolució de conflictes familiars).

2010

L’entitat actualitza els estatuts i el nom i passa a anomenar-se Associació in via, nom amb què se la coneix actualment.

S’inicien els itineraris d’inserció laboral per a col·lectius vulnerables, com persones immigrades, aturats de llarga durada o, el 2011, per a persones amb discapacitat.

2012

L’associació guanya el PREMI Fundació Marató de TV3 i Catalunya Ràdio amb un programa de suport a l’accés a l’habitatge per a dones.

La Seu de l’entitat es trasllada al Poblenou, carrer Amistat 15.

2014

S’inauguren tres projectes clau de l’entitat:

 • El primer pis d’emancipació per a dones supervivents de violència masclista, Pis Rooshani,
 • El programa Suport a Famílies , d’ajuts econòmics per fer front al lloguer a famílies monomarentals i supervivents de violència masclista.
2016

Neix el programa Olimpo de prevenció i intervenció de la violència filio-parental.

2017

L’entitat encara el futur amb nous projecte:

 • Com la inauguració de dos pisos més d’emancipació per a dones supervivents de violència masclista Pis Amanat i Pis Big Up
 • Inici d’un nou programa, TRANSITO, per atendre de manera integral dones traficades amb fins d’explotació sexual (atenció educativa, terapèutica, residencial...)
 • Inici projecte de suport a l’escolarització dins les escoles: UBUNTU

Ampliem els espais de l’entitat amb el lloguer d’un local al carrer Amistat 11.

2018
 • Inauguració del quart pis d’emancipació, PIS NUSHAN per a dones i famílies monomarentals en procés d’emancipació i dones víctimes de tràfic de persones amb fins d’explotació sexual.
 • Inici programa CLAUDEL, espai taller en gènere i reparació de drets per a dones i joves supervivents de violència de gènere i intrafamiliar, entre d’altres.
 • Gestionem per primera vegada el PUNT LILA, punt d’informació i assessorament contra les violències, del Districte de Sant Martí, en el marc de les festes majors de Poblenou i clot. Ajuntament de Barcelona.(2018 i 219)
2019
 • Formem part de la Xarxa Incorpora, que promou la inserció laboral de persones en risc d’exclusió social. de l’Obra Social de La Caixa
 • Itineraris d’inserció especialitzats per a supervivents de violència masclista
 • Inici Programa Sylvia, d’atenció terapèutica a dones i joves supervivents de violència sexual.
2020
 • L’assemblea de La Colla del Drac del Poblenou, ens lliure "La Panyora del Foc" com a reconeixement públic per la tasca realitzada dins el barri de Poblenou
 • El PREMI SOLIDARITAT 2020, atorgat per l’Institut de Drets Humans de Catalunya, reconeixement a l’entitat per la seva lluita en favor dels drets humans
 • Distintiu ACTIUS DE L’ACORD de reconeixement de l’entitat per treballar activament en promoure el compromís social ciutadà
 • Obrim pis Substitutori de la Llar del Circuit de Violència de la Generalitat de Catalunya al Baix Llobregat .-