Equip

Junta Directiva

Equip Tècnic

Direcció General

Carme Laorden i Medina
carme@invia.cat

Administració i Gestió Econòmica

Gemma Tàrrega i Rubio
gemma@invia.cat

Promoció de Serveis i Base Social

Annabel Pallás i Miranda
annabel@invia.cat

Atenció Integral a les Dones (SAID)

Irene Andrés i López
said@invia.cat

Atenció a Famílies i Infància (SAFI)

Patricia Ortuño i Redondo
safi@invia.cat

Inserció i Formació (SIF)

Marta Ribera i Barneda
sif@invia.cat

Comunicació

Oriol Puig
opuig@invia.cat

Assessoria Econòmica

Oriol Buch Ros