Equip

Junta Directiva

Equip Directiu

Direcció General

Carme Laorden i Medina
carme@invia.cat

Administració i Gestió Econòmica

Gemma Tàrrega i Rubio
gemma@invia.cat

Direcció I+D+i

Irene Andrés i López
iandres@invia.cat

Adjunta de Direcció

Patricia Ortuño i Redondo
portuno@invia.cat