Equip

Junta Directiva

Carlota Falgueras

Carlota Falgueras

Presidenta

Pedro Valencia Granados

Pedro Valencia

Secretari

Eduardo Bravo

Eduardo Bravo

Tresorer

Ada Colomer

Ada Colomer

Vocal

Glòria Moles

Glòria Moles

Vocal

Equip Directiu

Direcció General

Carme Laorden

Carme Laorden i Medina
carme@invia.cat

Adjunta de Direcció

Patricia Ortuño i Redondo
portuno@invia.cat

Direcció Econòmica i Serveis Generals

Vicky Cañardo
vcanardo@invia.cat

Direcció d’Innovació i Projectes

Irene Andrés i López
iandres@invia.cat

El nostre equip de professionals

Equip tècnic i de serveis

L’equip de l’Associació in via està format per prop de 100 persones. Professionals expertes en diferents àmbits, com la psicologia, la pedagogia o el món social, entre d’altres, compromeses amb la prevenció i l’erradicació de les violències masclistes i la defensa dels drets humans.