Associació

Som una associació sense afany de lucre d’àmbit civil, fundada el 26 de juny del 1953 i declarada d’Utilitat Pública pel Ministeri d’Interior el 17 d’abril de 1998 (nº87.208 de la secció 1a.)

Missió

La nostra missió és la promoció integral de les persones en situació de màxima vulnerabilitat i risc d’exclusió social i per això treballem en la prevenció i per l’erradicació de les condicions de desigualtat que generen violència i discriminació, des de l’atenció i l’acompanyament integral a dones, infància, joventut, famílies i col·lectius vulnerabilizats.

Tenim un llarg recorregut en l’abordatge especialitzat de les violències i discriminacions per raó de gènere, des de la identificació de les mateixes, la construcció d’eines d’acompanyament efectiu i espais d’acollida que redueixin la seva incidència des de la sensibilització social. Una estructura d’atenció centrada en les persones i en les seves capacitats, per acompanyar-les en els seus processos vitals de desenvolupament i en la restitució dels drets vulnerats.

L’Associació in via, des del 1953, posa de manifest que les greus desigualtats, violències i discriminacions que pateixen persones i col·lectius moltes vegades invisibilitzats i vulnerabilitzats en les nostres societats no poden ser abordades només de forma conjuntural. Es tracta de causes estructurals que s’han de revertir , d’una vegada per totes, des de les institucions públiques i des d’entitats de drets humans per tal de fer possible una cosa tan simple i alhora tan complexa com garantir el dret a una vida digna de ser viscuda.

Sabem que el nostre impacte ha de ser des del respecte i compromís amb l’entorn i des de la sostenibilitat, motiu pel qual i de manera transversal, totes les accions que proposem tenen com a finalitat la sensibilització de la ciutadania cap a la sostenibilitat social i ambiental.

Marc Metodològic

L’ Associació in via porta a terme la seva activitat emparant-se en el Marc de Drets Humans i en la Política de Protecció a la Infància per proporcionar eines socials, psicològiques i educatives a aquelles persones els drets de les quals s’han vist greument vulnerats, especialment a la infància, a l’adolescència, les dones i les famílies, avaluant de forma sistèmica i continua els projectes que desenvolupa, i situant a la persona atesa com l’autèntica protagonista del seu procés.

Així mateix, les persones professionals i voluntàries que participen en els projectes ho fan sota un enfocament sistèmic i des de les perspectives metodològiques de Gènere Interseccional, Transcultural, d’Atenció a la Diversitat, i de Reducció de Danys, entenent que les persones ateses forment part d’un sistema familiar i social concret i interrelacionat, i donant respostes a les múltiples violències i discriminacions que han patit al llarg de les seves vides amb l’objectiu que puguin erigir-se en ciutadanes actives, participatives i lliures.