Associació

Som una associació sense afany de lucre d’àmbit civil, fundada el 26 de juny del 1953 i declarada d’Utilitat Pública pel Ministeri d’Interior el 17 d’abril de 1998 (nº87.208 de la secció 1a.)

Missió

La nostra missió és la promoció integral de les persones en situació de màxima vulnerabilitat i risc d’exclusió social i per això treballem en la prevenció i per l’eradicació de les condicions de desigualtat que generen violència i discriminació, des de l’atenció i l’acompanyament integral a dones, infància, joventut, famílies i col·lectius vulnerabilizats.

Tenim un llarg recorregut en l’abordatge especialitzat de les violències i discriminacions per raó de gènere, des de la identificació de les mateixes, la construcció d’eines d’acompanyament efectiu i espais d’acollida que redueixin la seva incidència des de la sensibilització social.

Una estructura d’atenció centrada en les persones i en les seves capacitats, per acompanyar-les en els seus processos vitals de desenvolupament i en la restitució dels drets vulnerats.

L’Associació in via, des de fa més de 68 anys, posa de manifest que les greus desigualtats, violències i discriminacions que pateixen persones i col·lectius moltes vegades invisibilitzats i vulnerabilitzats en les nostres societats no poden ser abordades només de forma conjuntural. Es tracta de causes estructurals que s’han de revertir , d’una vegada per totes, des de les institucions públiques i des d’entitats de drets humans per tal de fer possible una cosa tan simple i alhora tan complexa com garantir el dret a una vida digna de ser viscuda.

Sabem que el nostre impacte ha de ser des del respecte i compromís amb l’entorn i des de la sostenibilitat, motiu pel qual i de manera transversal, totes les accions que proposem tenen com a finalitat la sensibilització de la ciutadania cap a la sostenibilitat social i ambiental

Marc Metodològic

Partint del Marc dels Drets Humans, abordem les diverses realitats socials des d’un enfocament metodològic de Gènere i Interseccional per a garantir la qualitat i l’efectivitat de les nostres accions i el disseny de les nostres estratègies d’acompanyament.

Des de l’Associació in via entenem que la socialització diferencial en gènere que vertebra la desigualtat i promou els processos discriminatoris i les violències per raó de gènere, es veu travessada per factors com la edat, la classe social, la etnicitat, la racialització, l’orientació sexual, la religió i la diversitat funcional. Entenem, per tant, que tota reparació de drets vulnerats requereix d’una mirada interseccional de gènere que garanteixi l’ajust a les particularitats de cada cas, de cada persona i les necessitats pràctiques i estratègiques del seu procés de recuperació i apoderament.

Treballem des d’un enfocament sistèmic que articula la nostra aproximació terapèutica individual i en el treball que realitzem amb les famílies. Considerem, des d’aquesta perspectiva, que el que preval és la relació , es a dir, el procés d’interacció entre les persones que conformen un sistema (comunitari, familiar, afectivo-sexual), la comunicació i vinculació multinivell que entre els elles es produeixi, i no tant l’observació de la persona de manera aïllada. Conseqüentment, prioritzem el treball en Xarxa amb tots els agents que intervenen amb la família, l’infant o adolescent