Inserció i Formació

Com acompanyem:

• Consideració de la feminització de la pobresa i itineraris de vida on han confluït múltiples violències de gènere, des de la perspectiva de gènere per combatre els obstacles i les discriminacions laborals aconseguint una igualtat real

• Impacte dels processos migratoris i les necessitats específiques de les diferents poblacions que hi han transitat i encara hi transiten.

• Garantint l’accés a l’ocupació a persones amb diversitat funcional pel desenvolupament de condicions d’equitat que afavoreixin la seva independència i autonomia

• Des d’una participació equilibrada entre homes i dones en l’àmbit laboral per fer efectiu un dret fonamental com la igualtat d’oportunitats, prohibint qualsevol tracte discriminatori.

A través de:

Donem suport al disseny i a la realització d’itineraris individualitzats d’Inserció sociolaboral per a la millora de l’ocupabilitat

Formacions ocupacionals que permeten i faciliten l’accessibilitat al mercat de treball amb un acompanyament i seguiment de la formació, garantint  l’inici de l’aprenentatge i la finalització del procés formatiu.

Proporcionant l’adquisició d’habilitats sociolaborals i competències d’alfabetització digital que facilitin la inclusió sociolaboral.

Mitjançant el Treball amb Suport per un seguiment en el procés d’inserció sociolaboral i facilitant l’adaptació i el manteniment del lloc de treball.

01

Atenció individualitzada

Els itineraris individualitzats d’inserció sociolaboral van destinats especialment a dones víctimes de violència de gènere, persones migrades, joves amb diversitat funcional, tutelades i extutelades, aturats i aturades de llarga durada, persones en situació administrativa irregular, persones perceptores de la Renda Garantida de Ciutadania, qualsevol persona vulnerable que es trobi en recerca activa de feina.

02

Metodologia de treball

La perspectiva de gènere es troba present en tots els projectes que realitza l’Associació in via amb l’objectiu de lluitar contra les desigualtats entre els homes i les dones i promoure l’apoderament de la dona en totes les esferes de la seva vida: familiar, econòmica, laboral, psicològica i formativa.
També treballem des d’una perspectiva d’interculturalitat, posem la mirada des d’una realitat social i cultural, per contribuir al canvi en les dinàmiques d’exclusió, discriminació, sempre amb una mirada de gènere i d’interseccionalitat.

03

Cooperació agents del territori

Promoure la responsabilitat social comunitària entre el teixit empresarial i combatre els prejudicis i estereotips envers la població més vulnerable, així com fomentar les relacions de proximitat i aconseguir que les nostres participants treballin a prop d’on resideixen, per contribuir a un entorn més sostenible.