Escola de Pares

Gràcies al suport de l’Ajuntament de Barcelona, del districte de Sant Martí, el 2016 hem començat i posat en marxa l’Espai Famílies “in via”.  Aquest espai es realitza dins de les escoles de primària del barri del Poblenou.

És una Escola de pares, on es fan xerrades formatives per a les famílies amb infants en edats compreses entre els 6 i 12 anys dins de les escoles. És per això que aquest espai ofereix eines a famílies amb necessitats comuns perquè puguin contextualitzar en el seu dia a dia la informació i suport de què disposen.

Objectius:

L’objectiu principal de la formació és el de millorar l’eficàcia educativa de les famílies, al mateix temps que incrementar la seva integració en el centre, així com la millora en l’eficiència educativa del mateix centre.

Tot això, fent-ne partícip també a l’escola i altres organismes importants del territori en la creació d’aquest espai i en les temàtiques de les xerrades.

Metodologia:

La metodologia aplicada en els cursos d’orientació familiar està basada en tres eixos principals:

  • Oferir informació sobre estratègies educatives aplicades a l’àmbit familiar.
  • Motivar i orientar als pares i mares.
  • Intercanviar experiències amb altres famílies que viuen circumstàncies semblants, tot compartint sentiments i situacions.

Es realitzen cicles de 3 o 6 xerrades amb 1,5 hores de duració, en espais cedits per les Escoles. Aquest curs escolar a l’Escola Les Acàcies i a la Mar Bella del barri del Poblenou.

Amb el finançament de

Ayuda a las personas más vulnerables

Cualquier donación posibilita seguir ayudando a las personas más vulnerables.