Projecte Endavant

Es tracta d’un projecte de treball amb i per les famílies, a qui oferim acció interfamiliar de grups, que inclou orientació en resolució i gestió de conflictes, grups conduits per professionals de la pedagogia, psicologia, educació social o treball social i de la mediació.

Per anar endavant en la convivència, l’Associació “in via” crea oportunitats de diàleg, proposant noves estratègies per afavorir dinàmiques familiars harmòniques i positives, d’acord amb les necessitats, interessos i desitjos de cada membre familiar, però sempre en relació amb l’altre.

El projecte també ofereix un altre tipus d’acció intrafamiliar, per tal de poder aportar a cada família una intervenció que l’ajudi de manera integral i individualment:

  • Acompanyament psicoeducatiu o terapèutic puntual.
  • Teràpia familiar breu.
  • Mediació familiar.

Finançat per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona.

Els eixos bàsics d’aquesta acció són:

  • Grups de famílies amb petita infància, entre 0-12 anys
  • Grups de mares i pares amb fills i filles adolescents
  • Grups d’adolescents

Amb el finançament de

Ajuda les persones més vulnerables

Qualsevol donació possibilita continuar ajudant les persones més vulnerables.