Projecte Olimpo

Intervenció terapèutica per abordar la violència filio-parental. Neix per donar resposta a una necessitat emergent de les famílies, que quan demanen ajuda i suport, generalment és a través de la entrada al sistema judicial.

L’experiència demostra que la violència filio-parental neix d’uns components concrets en la dinàmica i relacions familiars: figura del pare absent, relació fusionada amb un dels progenitors, manca de límits durant la primera infància i necessitat de l’adolescent i jove de poder distanciar-se de la família.

El que fem a “in via” amb aquestes famílies és un treball dedicat per una banda, a oferir una atenció terapèutica a nivell individual i per una altra, a nivell grupal. Es basa en una tècnica narrativa que es diu “l’externalització del problema”.

Tècnica narrativa “ l’externalització del problema ”

Es tracta de tot un procés que té com a finalitat crear una historia alternativa, és a dir, venen amb una història saturada pel problema i surten d’aquí amb una història alternativa.

Les famílies i els joves venen amb una història del seu problema que impregna totes les àrees de les seva vida, i quan s’expliquen el que passa, és molt difícil poder veure una mica la llum. Des de “in via” anem rescatant aquelles coses que sí que de vegades han sortit bé, que han sortit de manera diferent, per anar centrant-nos en les coses positives, i en com aquestes situacions problemàtiques els estan influint en el seu dia a dia per tal de revertir-les.

A més de les sessions que es realitzen amb la família de manera directa, fem servir molt la paraula escrita i els demanem que ens escriguin quina és la seva visió del problema en una primera sessió. Després d’aquesta primera visita, els professionals de “in via” els fem un retorn sobre com veiem nosaltres aquesta història del problema, i a poc a poc, l’anem modificant conforme es van produint canvis. És a dir, la història va canviant fins a convertir-se en una història alternativa que sí que permet poder sortir-se’n.

Les sessions són portades a terme per dos professionals especialistes en teràpia familiar sistèmica i en famílies multi problemàtiques que viuen o han viscut situacions de violència a la llar familiar. Són els encarregats de realitzar un treball terapèutic amb la família, considerant necessària la participació de tots els membres importants pel/la jove, convisquin o no al mateix domicili, i valorant el moment en que cada membre forma part del procés terapèutic.

Aquest projecte es realitza a la seu de l’Associació i de forma itinerant, a demanda dels diferents districtes o ajuntaments a través de convenis de col·laboració.

Amb el finançament de

Ajuda les persones més vulnerables

Qualsevol donació possibilita continuar ajudant les persones més vulnerables.