Espai Aprendre

Es promou una atenció global als infants, adolescents, joves i a les seves famílies. A través del suport educatiu i el reforç escolar als fills, s’orienta a pares/mares i referents, especialment quan hi ha risc d’exclusió social per evitar les desigualtats de quedar-se fora del sistema escolar.

El treball es realitza de manera coordinada amb la xarxa de serveis socials, educatius de l’entorn, sobretot en els casos de les famílies que tenen condicions econòmiques precàries.

Es contempla, amb molta cura, els casos d’immigració, segones generacions i els casos de necessitats d’aprenentatge molt específiques, TDH, dislèxies, TDA…
La metodologia participativa, de petits grups cooperatius, és l’èxit de l’espai d’aprendre.

L’Espai Aprendre compta amb el suport de l’Obra Social La Caixa, concretament es troba dins del Programa Caixa Proinfància, per poder oferir atenció a les necessitats educatives a infants i les seves famílies en risc d’exclusió social.

Amb el finançament de

Ajuda les persones més vulnerables

Qualsevol donació possibilita continuar ajudant les persones més vulnerables.