Espai Mediació

És un servei de resolució de conflictes adreçats a qualsevol ciutadà/na per tal de que puguin resoldre els seus conflictes des del diàleg.

 

La mediació es un mètode de resolució de conflictes en el que un tercer neutral, el mediador, actua per facilitar la comunicació entre els participants per resoldre un conflicte.

Intervenim en conflictes de convivència a la comunitat, familiars, discrepàncies entre treballadors d’una mateixa empresa, discrepàncies empreses familiars, etc…

És un servei privat, obert a col·laboracions en diferents municipis i que es realitza tant a la seu de l’Associació, com al municipi on es detecti la necessitat.

Ajuda les persones més vulnerables

Qualsevol donació possibilita continuar ajudant les persones més vulnerables.