Programa Làbora

L’Associació “in via” participa al Programa Làbora des del Districte de Les Corts.

Què és Làbora?

Un programa pel foment de l’ocupació de les persones amb dificultats d’accés al mercat de treball, liderat per l’Institut Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona amb la col·laboració de les entitats socials i el teixit empresarial de la ciutat.

Es tracta d’un mercat laboral reservat a les persones en risc d’exclusió social que ofereix una borsa de candidatures on les empreses troben la persona que millor encaixa en les seves necessitats de contractació laboral, oferint suport en la selecció del millor perfil i acompanyament en l’adaptació de la persona al lloc de treball.

El Programa LÀBORA vincula a l’empresa en un projecte de responsabilitat social i, alhora, us permet formar part d’un projecte de ciutat que treballa per afavorir la igualtat d’oportunitats entre la ciutadania.

Com funciona?

Es tracta d’un programa innovador dissenyat per assolir l’encaix entre l’oferta del lloc de treball i la millor candidatura. Aquest objectiu s’aconsegueix gràcies a:

a) Un treball en xarxa entre Serveis Socials i un equip d’experts que treballen de forma coordinada i col·laborativa per identificar els participants del Programa LÀBORA.

b) Un acompanyament individualitzat que dissenya itineraris per l’ocupació on es treballen i s’avaluen les candidatures envers a perfils laborals específics, utilitzant recursos de la ciutat en l’àmbit de l’ocupabilitat i la formació de persones en atur.

c) Una plataforma tecnològica que permet:

 • Treballar les competències d’ocupació dels candidats i candidates per millorar la seva ocupabilitat en un sector professional determinat.
 • Definir els llocs de treball demandants per les empreses, mitjançant un model que descriu les competències tècniques i transversals per aquell lloc de treball.

d) Un equip de suport a l’empresa que:

 • L’acompanya en la publicació de l’oferta laboral, definint el perfil competencial del lloc de treball.
 • Participa en el procés de selecció de la candidatura ideal.

Realitza el seguiment de la persona contractada.

Beneficis globals del programa LÀBORA?

Candidats/es

 • Ofereix a la persona beneficiària un servei de tutoria personalitzat que l’acompanya en un itinerari cap a l’ocupació.
 • Possibilita la realització d’un procés de treball competencial, orientació, intermediació i inserció a través de diferents recursos especialitzats de la ciutat que apropa la persona beneficiària al mercat laboral.
 • Proporciona ofertes de treball reservades a les persones beneficiàries del programa.
 • Aporta a la persona beneficiària un millor coneixement específic de les necessitats de les empreses que publiquen les seves ofertes al programa.

Empreses i entitats

 • Posa a la disposició de l’empresa un equip de suport que l’acompanya de forma personalitzada en la definició de les competències que requereix cada lloc de treball.
 • Permet publicar les ofertes laborals i garanteix el seu encaix competencial amb la candidatura ideal.
 • Ofereix l’assessorament d’un/a professional que acompanya a l’empresa en el procés de selecció i en el període inicial de la contractació.
 • Suposa un compromís ferm amb la Responsabilitat Social Corporativa.
 • Certifica el reconeixement com empresa solidària atorgant un Segell LÀBORA, que acredita que l’empresa ha formalitzat una contractació laboral amb una persona en risc d’exclusió social, vetllant així per la igualtat d’oportunitats de la ciutadania de Barcelona.
 • Proporciona a l’empresa que formalitzi un contracte laboral amb les persones inscrites al programa LÀBORA, l’oportunitat de beneficiar-se d’incentius econòmics i bonificacions:
 • Programa Bons Compromís Ocupació pel foment de la creació de llocs de treball i ocupació estable impulsats des de l’Àrea d’Economia i Ocupació.
 • Altres bonificacions i incentius per a la contractació de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Quines empreses i entitats hi poden participar?

 • Les empreses i entitats que com a mínim disposin d’un centre de treball en algun municipi de l’àrea metropolitana de Barcelona.
 • Les empreses i entitats de qualsevol dimensió: autònoms, microempresa, petites i mitjanes empreses, grans empreses.

Col·labora i vincula’t al projecte

Contacta’ns per correu electrònic a: labora@bcn.cat o per telèfon al 93 256 56 23

 


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *