ESPAI FAMÍLIES

Espai Famílies és un espai i eina per les famílies, on a través de xerrades temàtiques es pretén poder prevenir situacions problemàtiques en el futur i conèixer com acompanyar als seus fills i filles en l’aventura de fer-se grans. Es remarca el valor de la família com a primera font de socialització i aprenentatges dels infants, fet pel qual és necessari que puguin tenir les suficients eines i habilitats, així com trobar les seves pròpies capacitats.

Quines xerrades temàtiques es poden escollir?

Si voleu saber exemples de xerrades temàtiques que podeu escollir, consulteu aquest enllaç.

A qui atenem?

Mares, pares o tutors/es legals d’infants i adolescents que estiguin cursant Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria (ESO) a un centre educatiu que es trobi a la ciutat de Barcelona o a altres municipis de Catalunya. Actualment estem realitzant xerrades en format online i presencial.

Tinc interès, com es pot sol·licitar fer-ho al centre on van els meus fills/es/is?

  1. Parla amb la direcció o l’AFA del centre educatiu.
  2. La direcció del centre i/o l’AFA es posen en contacte amb nosaltres per pactar temes (tenim un catàleg de xerrades genèric, però es pot pactar un altre tema que sigui d’interès per les famílies), data i horari segons disponibilitat dels participants.

Per contactar o rebre informació us podeu posar en contacte amb safi@invia.cat