Atenció a famílies i infància

Àmbit d'atenció a famílies i infància

Des de fa més de 20 anys es comença des de l’Associació in via a donar suport en l’aventura de la maternitat i la paternitat, des d’una vessant orientada a solucionar els conflictes i adquirir eines per prevenir situacions de risc en el futur. Donem suport a les famílies a través de la mediació familiar, la teràpia familiar, els grups de suport, les xerrades, i projectes específics com l’OLIVIA per treballar la situació de violència filioparental.

Programes

SOAF ENDAVANT

El projecte SOAF (Servei d’Orientació i Atenció a les Famílies) ENDAVANT comença l’any 2004 per donar resposta a la necessitat de les famílies i dels/ les adolescents de comptar amb un suport en la seva comunicació i els seus conflictes com a família.

ESPAI FAMÍLIES

Espai Famílies és un espai i eina per les famílies, on a través de xerrades temàtiques es pretén poder prevenir situacions problemàtiques en el futur i conèixer com acompanyar als seus fills i filles en l’aventura de fer-se grans.

OLIVIA

Teràpia Familiar en situacions de Violència Filioparental

RESILIÈNCIES

El propòsit del programa RESILIÈNCIES és l’atenció a infants, adolescents i famílies per prevenir el Maltractament infantil i intervenir terapèuticament davant d’aquestes situacions