Atenció a famílies i infància

Àmbit d'atenció a famílies i infància

Des de fa més de 20 anys es comença des de l’Associació in via a donar suport en l’aventura de la maternitat i la paternitat, des d’una vessant orientada a solucionar els conflictes i adquirir eines per prevenir situacions de risc en el futur. Donem suport a les famílies a través de la mediació familiar, la teràpia familiar, els grups de suport, les xerrades, i projectes específics com l’OLIVIA per treballar la situació de violència filioparental.

Programes

SOAF ENDAVANT

El projecte SOAF (Servei d’Orientació i Atenció a les Famílies) ENDAVANT comença l’any 2004 per donar resposta a la necessitat de les famílies i dels/ les adolescents de comptar amb un suport en la seva comunicació i els seus conflictes com a família.

L’objectiu principal és dotar a les famílies i als/les adolescents d’eines de comunicació basades en la cultura de la pau i en la resolució de conflictes, així com treballar el moment evolutiu de la família i els rols familiars, per propiciar la convivència i el diàleg i prevenir situacions de risc o conflicte greu en el futur.

Atenem a famílies i adolescents dels 0 als 21 anys, donant atenció en l’àmbit grupal i en l’àmbit intrafamiliar, i oferim xerrades temàtiques per grups grans sobre temes específics.

Així, les accions que es realitzen són: dinàmiques de grup, teràpia familiar i mediació familiar. 

Les derivacions arriben de manera directa (la mateixa família), i dels professionals de la xarxa de serveis socials i d’educació principalment.

Per contactar o rebre informació us podeu posar en contacte amb safi@invia.cat

ajuntament de barcelona
logo departament drets socials__antic treball afers socials i families

ESPAI FAMÍLIES

Espai Famílies és un espai i eina per les famílies, on a través de xerrades temàtiques es pretén poder prevenir situacions problemàtiques en el futur i conèixer com acompanyar als seus fills i filles en l’aventura de fer-se grans. Es remarca el valor de la família com a primera font de socialització i aprenentatges dels infants, fet pel qual és necessari que puguin tenir les suficients eines i habilitats, així com trobar les seves pròpies capacitats.

Quines xerrades temàtiques es poden escollir?

Si voleu saber exemples de xerrades temàtiques que podeu escollir, consulteu aquest enllaç.

A qui atenem?

Mares, pares o tutors/es legals d’infants i adolescents que estiguin cursant Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria (ESO) a un centre educatiu que es trobi a la ciutat de Barcelona o a altres municipis de Catalunya. Actualment estem realitzant xerrades en format online i presencial.

Tinc interès, com es pot sol·licitar fer-ho al centre on van els meus fills/es/is?

  1. Parla amb la direcció o l’AFA del centre educatiu.
  2. La direcció del centre i/o l’AFA es posen en contacte amb nosaltres per pactar temes (tenim un catàleg de xerrades genèric, però es pot pactar un altre tema que sigui d’interès per les famílies), data i horari segons disponibilitat dels participants.

Per contactar o rebre informació us podeu posar en contacte amb safi@invia.cat

OLIVIA: Teràpia Familiar en situacions de Violència Filioparental

La finalitat que persegueix el projecte OLIVIA és la Prevenció, Orientació i Intervenció de la violència filioparental al nucli familiar, donant un servei especialitzat en aquest àmbit. És un servei perquè les famílies puguin compartir les seves inquietuds i preocupacions, puguin rebre assessorament per part de persones expertes, puguin detectar dinàmiques de risc, aconseguir que s’aturin les situacions de violència, i aconseguir comunicacions i dinàmiques familiars saludables.

Oferim Teràpia Familiar Sistèmica per les famílies que es troben en aquestes situacions tan delicades. Els i les professionals de l’equip són experts en aquestes situacions i és per tant una intervenció molt específica i consensuada amb la família. És important poder treballar amb tot el nucli familiar, però quan això no és possible la intervenció es va adaptant al moment vital de la família.

Atenem famílies amb fills i filles fins als 21 anys que fan demanda directa del servei o que ho fan a través d’altres serveis de la xarxa (serveis socials, escoles, instituts…). La participació és voluntària i es requereix voluntat per part dels i les participants.

Per contactar o rebre informació us podeu posar en contacte amb safi@invia.cat

logo departament drets socials__antic treball afers socials i families

RESILIÈNCIES: prevenció del maltractament infantil

El propòsit del programa RESILIÈNCIES és l’atenció a infants, adolescents i famílies per prevenir el Maltractament infantil i intervenir terapèuticament davant d’aquestes situacions. La violència cap als infants i adolescents dins del nucli familiar i les actuacions negligents o de risc per part dels progenitors és quelcom preocupant en una societat que lluita pel benestar i millora de les condicions emocionals dels més petits. Per això, el programa Resiliències intervé de manera terapèutica amb les famílies de manera preventiva i també reparadora per tal de trencar els cicles de violència, o reconduir la reproducció de patrons apresos amb un estil educatiu autoritari. Tot això es fa amb la mirada posada en els Drets de la Infància, la seva protecció i el seu benestar per sobre de tot.

Com ho fem?

  • Teràpia sistèmica individual per atendre a infants i adolescents que han estat en situació de risc o maltractament per part dels progenitors/es o adults cuidadors/es.
  • Teràpia familiar sistèmica per atendre a famílies en les quals s’estan portant a terme dinàmiques maltractants, per tal de trencar la violència.
  • Teràpia familiar sistèmica per atendre de manera preventiva a famílies amb dinàmiques de relació disfuncionals que podríem esdevenir en violència cap als seus fills i filles.
  • Capacitació a Professionals de la xarxa per detectar situacions de risc i Maltractament.

Criteris d'admissió

  • Famílies amb infants de 0 a 18 anys.
  • Infants i adolescents de 0 a 18 anys, sent necessària l’autorització dels progenitors o adults cuidadors/es.
  • Professionals de la xarxa que ens facin demanda.

Per contactar o rebre informació us podeu posar en contacte amb safi@invia.cat

logo departament drets socials__antic treball afers socials i families

Campanya 20N-25N, Dia internacional pels Drets de la Infància i Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones