RESILIÈNCIES

Prevenció del maltractament infantil

El propòsit del programa RESILIÈNCIES és l’atenció a infants, adolescents i famílies per prevenir el Maltractament infantil i intervenir terapèuticament davant d’aquestes situacions. La violència cap als infants i adolescents dins del nucli familiar i les actuacions negligents o de risc per part dels progenitors és quelcom preocupant en una societat que lluita pel benestar i millora de les condicions emocionals dels més petits. Per això, el programa Resiliències intervé de manera terapèutica amb les famílies de manera preventiva i també reparadora per tal de trencar els cicles de violència, o reconduir la reproducció de patrons apresos amb un estil educatiu autoritari. Tot això es fa amb la mirada posada en els Drets de la Infància, la seva protecció i el seu benestar per sobre de tot.

Com ho fem?

  • Teràpia sistèmica individual per atendre a infants i adolescents que han estat en situació de risc o maltractament per part dels progenitors/es o adults cuidadors/es.
  • Teràpia familiar sistèmica per atendre a famílies en les quals s’estan portant a terme dinàmiques maltractants, per tal de trencar la violència.
  • Teràpia familiar sistèmica per atendre de manera preventiva a famílies amb dinàmiques de relació disfuncionals que podríem esdevenir en violència cap als seus fills i filles.
  • Capacitació a Professionals de la xarxa per detectar situacions de risc i Maltractament.

Criteris d'admissió

  • Famílies amb infants de 0 a 18 anys.
  • Infants i adolescents de 0 a 18 anys, sent necessària l’autorització dels progenitors o adults cuidadors/es.
  • Professionals de la xarxa que ens facin demanda.
logo departament drets socials__antic treball afers socials i families

Per contactar o rebre informació us podeu posar en contacte amb safi@invia.cat