OLIVIA

Teràpia Familiar en situacions de Violència Filioparental

La finalitat que persegueix el projecte OLIVIA és la Prevenció, Orientació i Intervenció de la violència filioparental al nucli familiar, donant un servei especialitzat en aquest àmbit. És un servei perquè les famílies puguin compartir les seves inquietuds i preocupacions, puguin rebre assessorament per part de persones expertes, puguin detectar dinàmiques de risc, aconseguir que s’aturin les situacions de violència, i aconseguir comunicacions i dinàmiques familiars saludables.

Oferim Teràpia Familiar Sistèmica per les famílies que es troben en aquestes situacions tan delicades. Els i les professionals de l’equip són experts en aquestes situacions i és per tant una intervenció molt específica i consensuada amb la família. És important poder treballar amb tot el nucli familiar, però quan això no és possible la intervenció es va adaptant al moment vital de la família.

Atenem famílies amb fills i filles fins als 21 anys que fan demanda directa del servei o que ho fan a través d’altres serveis de la xarxa (serveis socials, escoles, instituts…). La participació és voluntària i es requereix voluntat per part dels i les participants.

logo departament drets socials__antic treball afers socials i families

Per contactar o rebre informació us podeu posar en contacte amb safi@invia.cat