L’Associació in via lluita contra el tràfic de persones amb fins d’explotació sexual

La nostra companya Irene Andrés és educadora social especialitzada en violència masclista, tràfic de persones amb fins d’explotació sexual i reducció de danys, amb una trajectòria professional de 25 anys en l’acompanyament als processos de recuperació i apoderament de dones, joves i infants en situació d’extrema vulnerabilitat. Ha estat la responsable del Servei d’Atenció Intergal a la Dona supervivent de violències masclistes (SAID) de l’Associació in via, i actualment porta la direcció de Projectes, Innovació i Investigació a l’associació. La Irene ha escrit un article d’opinió pel 30 de juliol dia internacional contra el tràfic de persones al Social.cat i podeu llegir-lo a continuació:

“L’Associació in via realitza les seves accions des de 1953, des d’un enfocament de Drets Humans, i des de les perspectives de gènere interseccional, transcultural, d’atenció a la diversitat i de reducció de danys per potenciar les capacitats i la resiliència de les persones en situació d’extrema vulnerabilitat, especialment les dones, la infància i les famílies, perquè puguin apoderar-se de les seves vides i amb la voluntat de canviar les condicions que generen desigualtats entre els homes i les dones i, per tant, violència masclista.

Per aquests motius l’Associació in via desenvolupa, des de 2008, un projecte d’acollida i atenció integral per a nenes menors de 18 anys supervivents del tràfic de persones amb fins d’explotació sexual i, des de 2017, un projecte d’acollida i atenció integral per a supervivents del tràfic de persones amb fins d’explotació sexual amb dificultats relacionades amb la patologia mental i/o les addiccions. Aquests projectes contemplen una acollida integral que comprèn, no només una acollida residencial de diferent intensitat educativa, sinó també una atenció psicoterapèutica i un acompanyament administratiu i judicial especialitzat, i un suport personalitzat a la inserció sociolaboral.

Al llarg d’aquests anys d’acompanyament individualitzat a les nenes, dones i famílies monomarentals supervivents del tràfic de persones amb fins d’explotació sexual, els diferents equips de l’entitat que intervenen en els seus processos de recuperació psicoemocional i d’autonomia han constatat que existeix una situació d’extrema vulnerabilitat inicial que propicia el procés de captació i tràfic amb fins d’explotació sexual de les noies, és a dir:

  • Una situació de pobresa extrema al seu país, que les obligava a treballar en condicions precàries i de servitud i que les situava com les víctimes ideals per ser captades sota la promesa d’estudiar i treballar a Europa.
  • Que han estat destinatàries de violència intrafamiliar per raó de gènere així com de violència sexual abans d’iniciar els seus processos migratoris, és a dir, que ja han estat víctimes de la cosificació i de la violència masclista abans d’arribar al nostre territori.
  • Que els ha estat negada la possibilitat d’estudiar pel fet de ser dones i pobres, arribant al nostre país pràcticament analfabetes, i desconeixent per complet la nostra llengua i els nostres codis culturals.
  • Que han realitzat un dur i lent procés migratori, de molts mesos de durada, a través del qual han estat objecte de múltiples violències, especialment la sexual, amb la finalitat d’adoctrinar-les, explotar-les i anul·lar-les. Han estat víctimes de pallisses i de violacions múltiples per part dels seus traficants i de la policia al llarg del seu viatge, d’embarassos no desitjats i d’avortaments a conseqüència de les pallisses rebudes, de presenciar assassinats en massa, i de ser, sovint, testimonis de la mort de les seves companyes.
  • Que les dones i nenes tenen deutes contrets amb les màfies, que aquests oscil·len entre els 30.000 i 60.000 euros i que les noies els han de retornar sota l’amenaça de mort de les seves famílies o fills, en els seus països d’origen.

Les conseqüències d’aquesta greu vulneració dels seus drets en tant que dones i, sovint, en tant que infants, són greus danys a nivell psicològic, sexual, relacional i funcional, als que cal donar una resposta des d’un abordatge psicoeducatiu especialitzat, i a través d’un temps i espai adequat, on les supervivents puguin recuperar-se físicament i mentalment, i on puguin fer un procés de reapropiació de drets, necessari per esdevenir ciutadanes actives i participatives.

Tanmateix, cal dir que aquest procés es pot veure condicionat per processos judicials revictimitzants, en els quals perden la protecció de la seva identitat un cop té lloc el judici, així com per un enorme deute econòmic que sovint les impedeix restar als recursos i prosseguir amb els seus processos formatius, per poder pagar a les xarxes i garantir així la vida dels seus fills i familiars.

Davant d’aquesta realitat, encara desconeguda per bona part de la nostra societat, institucions i administracions, cal reivindicar, en primer terme, un esforç per comprendre que darrere de moltes situacions de prostitució es troba una dona o nena traficada; en segon lloc, que és necessari un canvi en el sistema de protecció a la infància que garanteixi la detecció de les supervivents menors d’edat i, en tercer lloc, un canvi en el sistema policial i judicial que garanteixi la seva protecció i recuperació.

Recordem que el tràfic de persones amb fins d’explotació sexual és el tercer negoci més lucratiu a nivell mundial i que es desconeix el nombre de les víctimes d’aquesta forma d’esclavitud que afecta, principalment, a les dones i a les nenes.

Davant d’aquesta realitat, l’Associació in via continuarà treballant de forma incansable perquè nenes, famílies i dones puguin trobar l’afecte, la calidesa i l’acompanyament necessaris perquè puguin recuperar-se d’aquesta forma de violència masclista i viure amb dignitat i llibertat.”

Altres articles relacionats:

Jornada de Clausura del curs “Experto en la Lucha Contra la Trata de Seres Humanos” de la Universitat d’Alcalá (UAH) explicant el nostre projecte Tránsito. Per a més informació aneu a aquest enllaç.
Article que va escriure la Irene Andrés al Naciódigital, podeu llegir-lo des d’aquest enllaç.
Podeu llegir aquesta notícia on expliquem l’infern que pateixen les supervivents i víctimes del tràfic de persones amb fins d’explotació sexual que atenem a l’associació.


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *