Intocables, un projecte per posar els drets dels infants al centre de la conversa 

Amb motiu de la commemoració del Dia Internacional dels Infants Víctimes d’Agressió, que se celebra el 4 de juny, volem fer èmfasi en el Projecte Intocables, que vam posar en marxa el 2023 a partir de la creació de la Política de Protecció a la Infància de l’Associació in via.  

Es tracta d’un projecte transversal per a la prevenció i acompanyament a la infància víctima d’agressió finançat per l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona a través del qual treballem amb infants, adolescents, famílies, professionals i societat en general perquè coneguin els drets dels infants, fer prevenció d’abús sexual i bon tracte, i desenvolupar activitats de capacitació sobre detecció de maltractament cap a la infància per a professionals.  

I és que, perquè els infants i adolescents siguin coneixedors dels seus drets, perquè s’empoderin i siguin agents de canvi, cal que tots els sistemes que els envolten estiguin a l’altura en aquest camí. D’una banda, la família, com a primera font de nutrició emocional, de cura i límits, ha de poder conèixer i entendre la importància del bon tracte per poder acompanyar els infants i adolescents en aquesta transició; d’altra banda, els professionals han de poder aportar seguretat i ser capaços d’acompanyar les seves necessitats, amb una mirada posada especialment en la infància i en la lluita contra la vulneració de drets.  

En total, durant el 2023 hem pogut fer xerrades i capacitacions a un total de 59 persones i 11 famílies monomarentals, quedant en llista d’espera més de 100 infants i famílies, i 80 professionals.  

El projecte es divideix en tres grans eixos d’acció: 

  1. Tallers sobre drets a infants i adolescents: Aquests tallers s’han pogut dur a terme amb 4 grups d’infants i adolescents que participen en els grups de reforç de l’entitat (un total de 24 persones), i amb 11 famílies monomarentals (infants i mares) acollides als recursos residencials de l’Associació in via. Han estat una eina importantíssima perquè poguessin conèixer els seus drets, el bon tracte que haurien de rebre com a ciutadania de ple dret i el seu dret de participació real com a agents de canvi. A partir de les dinàmiques i de les valoracions fetes, s’han pogut detectar situacions de vulneració de drets i posar en marxa els mecanismes d’acció necessaris. 
  1. Activitats amb famílies sobre els drets de la infància: Amb 21 famílies participants d’altres projectes de l’entitat, hem pogut treballar en la detecció de possibles situacions de risc i fer una tasca preventiva per garantir els drets dels infants. La vinculació amb les famílies ha estat clau per a l’èxit de l’acció, ja que ha permès fer un treball posterior per revertir les dinàmiques negligents detectades en relació amb la protecció dels fills i files. De fet, a través dels seguiments individuals s’han detectat 21 possibles situacions de risc cap als infants i adolescents, i en un 90% dels casos la intervenció amb la família ha continuat més enllà dels tallers, facilitant eines de bon tracte i gestió del conflicte i prevenint futures situacions de maltractament. 
  1. Capacitacions a professionals: Un total de 35 professionals han participat d’aquestes capacitacions, fetes a mida segons l’àmbit professional i la població amb què treballen. Amb els serveis que treballen directament amb la infància s’ha treballat en la detecció de possible risc o maltractament, en la intervenció quan aquest s’ha detectat, i en el dret a la participació dels infants i adolescents. 

De moment, hem tancat aquesta primera edició del projecte amb alguns reptes de futur molt clars per al Projecte Intocables: poder arribar a més infants i adolescents que han estat víctimes d’agressió, ja que molts van quedar en llista d’espera; poder fer seguiment de les accions posades en marxa i detectar necessitats conjuntament amb els infants i adolescents; i, principalment, poder ampliar el gruix de població al qual arriba el projecte, per tal de ser altaveu dels infants i que puguin alçar la seva veu.  


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *