Presentem ‘Intocables’, la nova Política de Protecció a la Infància de l’Associació in via

El passat divendres 11 de novembre vam presentar a l’Espai Línia la nostra Política de Protecció a la Infància, ‘Intocables’, un document que marca les línies de posicionament, els conceptes importants, els procediments i els protocols relacionats amb la nostra actuació en protecció a la infància i adolescència.

I és que a l’Associació in via desenvolupem tots els projectes des d’una perspectiva de Drets Humans, de Gènere, Transcultural i Interseccional, i de Reparació de danys per tal que totes les persones ateses –siguin infants, joves o adults– puguin ser titulars dels seus drets i fer-los valdre. Així mateix, assumim el compromís que suposa la Convenció dels Drets de l’Infant aprovada el 20 de novembre de 1989 i ratificada per l’Estat espanyol el 1990 i, concretament, allò que estableix, a nivell autonòmic, la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència. A més de la “Ley Orgánica 8/2021, de 4 de Junio, de protección integral a la infància y la adolescència frente a la violència”.

D’acord amb el compromís de defensar els drets d’infants i adolescents amb qui treballem, les nostres accions es concreten en detectar situacions de desprotecció en què aquests es puguin trobar i donar una resposta ajustada a les necessitats multinivell que presenten. Així, les nostres intervencions s’especifiquen en garantir, a nivell institucional, que totes les treballadores de l’Associació in via treballin amb la mirada posada en la protecció d’infància i adolescència, així com actuar davant de situacions de desprotecció –siguin a nivell familiar, entre un grup d’iguals, en relació amb treballadors/es o amb altres institucions, etcètera– en què es puguin trobar infants i adolescents.

El nostre compromís és, doncs, desenvolupar i posar en pràctica la nostra Política de Protecció a la Infància, la incorporació d’agents de protecció, i expandir la cultura de protecció i del bon tracte no només a nivell intern, sinó també amb els altres organismes i institucions amb qui ens interrelacionem. És per això que la nostra política pretén ser socialitzada a totes les membres de l’Associació in via, independentment de la seva funció dins de l’entitat, i amb el triple objectiu de donar a conèixer, integrar i actuar en la protecció i el bon tracte cap a la infància i l’adolescència, dins i fora de l’associació. Aquí podeu trobar el nostre Codi de Conducta: lectura per a persones adultes, lectura per a infància i adolescència.

Així, els objectius principals de la nostra Política de Protecció són:

Analitzar l’estat actual de l’associació a nivell de protocols i procediments sobre l’actuació davant de situacions de malestar dels infants.

– Crear i renovar els protocols i procediments respecte a protecció de la infància i l’adolescència.

– Disposar de mecanismes, amb accions concretes de prevenció de situacions de desprotecció cap a la infància i adolescència.

Informar i formar les persones de l’Associació in via, professionals, voluntariat, membres de la junta, i qualsevol que tingui relació amb l’associació per garantir que coneixen la mirada i actuació de l’associació respecte a protecció.

Garantir la figura o figures encarregades de gestionar, actuar i fer seguiment de les actuacions.

– Crear el sistema d’indicadors d’avaluació de les accions que es posen en marxa.

Amb la presentació de la nostra Política de Protecció a la Infància volem posar de manifest el compromís de l’Associació in via en la defensa, protecció i garantia dels drets de la infància i adolescència, i demostrar que continuarem treballant perquè nenes, nens, nenis i adolescents (NNNA) siguin intocables.

Fotografia grupal de les assistents presencials i ponents de la Presentació de la Política de Protecció a la Infància #Intocables de l’Associació in via, l’11 de novembre a l’Espai Línia

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *