Inserció laboral, reconstrucció de l’autoestima

El passat mes de novembre vàrem iniciar el nou Programa d’Inserció laboral per a dones en risc d’exclusió perceptores de la Renda Garantida de Ciutadania, que té per objectiu facilitar la inserció laboral de les dones supervivents de violència masclista en situació de vulnerabilitat, mitjançant la realització d’itineraris individuals d’inserció adaptats per tal d’introduir a la persona en l’entorn laboral.

L’enfoc primordial, a més de la inserció laboral, consisteix a facilitar un treball de reconstrucció de l’autoestima des d’una perspectiva de gènere, acompanyant la dona en les seves dificultats i inseguretats, tot valorant les seves capacitats i potencialitats per tal d’implementar un model d’intervenció basat en l’adquisició d’eines, habilitats i competències per afrontar amb èxit l’accés al mercat laboral, tenint en compte els seu interessos i necessitats. L’itinerari consisteix a relacionar i analitzar, des d’una visió integral, tots els elements que donen significat a la realitat sociolaboral de la usuària i a determinar els aspectes intangibles que impedeixen la seva ocupabilitat.

L’element innovador d’aquest programa recau en la metodologia de les línies d’acció de gènere que articulen l’acompanyament sociolaboral per l’eradicació de la violència contra les dones, generant condicions d’equitat, bloquejant els processos de re-victimització –és fonamental considerar que aquestes dones mereixen el tractament d’agents de la seva pròpia vida i han de comptar amb la informació més ajustada sobre la situació en què es troben– i, per últim, afavorint l’emergència de processos d’autonomia i apoderament mitjançant l’apropiació de drets, l’adquisició de coneixements i el reforç de les seves eines personals per permetre-les gestionar la seva sortida de la violència i la seva inclusió a la societat d’acollida.

 

Andrea Marin

Servei d’Orientació i Inserció Laboral


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *