II Jornada de Preparadors Laborals de Treball amb suport

El passat 28 d’abril, una de les tècniques del SIF “in via” va assistir a la jornada de Preparadors Laborals de Treball amb suport, organitzada per l’Associació Catalana de Treball amb suport i celebrada al Caixa Fòrum de Barcelona. L’objectiu d’aquestes jornades és donar noves eines als professionals de les entitats que treballen per la inserció laboral de les persones amb discapacitat.

El Treball amb suport

La jornada, molt enfocada per a la pràctica, va permetre l’intercanvi d’experiències entre professionals que tenen com a objectiu comú la inserció laboral de persones amb discapacitat a l’empresa ordinària mitjançant el Treball amb suport. En el cas de l’Associació “in via”, des de el SIF (Servei d’Inserció i Formació) es treballa per la inserció de persones amb discapacitat intel·lectual, acompanyant-los mitjançant aquesta metodologia.

El Treball amb suport es basa en ajustar la inserció a les necessitats dels treballadors amb discapacitat física, intel·lectual o sensorial dins l’empresa ordinària, de la forma més natural possible, per garantir interacció amb la resta dels treballadors, remuneració adequada i continuïtat en el lloc de treball. Per això s’acompanya el treballador i es realitza un seguiment post inserció de la persona amb tutories individuals, acompanyaments laborals a les empreses i sessions grupals, en les quals es reforcen aspectes comuns amb els companys, per resoldre les possibles dificultats que es puguin trobar en el lloc de feina.

Les competències dels Preparadors Laborals

Un tècnic Preparador Laboral ha de tenir un seguit de competències indispensables per poder desenvolupar amb èxit la seva feina: capacitat d’adaptació i d’aprenentatge continu, control i capacitat de gestió de les emocions, habilitats socials, capacitat de treball en equip i en xarxa, així com facilitat per la resolució de conflictes i per captar les necessitats de l’altra persona.

Aquestes habilitats es van treballar durant la jornada a través de la ponència “El treball en equip” del Sr. Joan Anton Català i dels grups de treball “Debilitats i fortaleses del Preparador Laboral de Treball amb suport”. En total es van crear tres grups per realitzar un anàlisi DAFO d’aquest perfil professional, per treballar les seves Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats, i fomentar al màxim les seves habilitats per acompanyar les persones amb discapacitat en la seva inserció laboral a la empresa ordinària amb èxit.


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *