Aprenem noves tendències en orientació laboral

L’orientació i inserció professional, com el mateix sector laboral, és un àmbit en constant desenvolupament, i aplicar-hi la creativitat i la innovació és clau, especialment quan aquesta tasca d’acompanyament es realitza amb col·lectius altament vulnerables, com és el cas de la nostra associació. La realitat del dia a dia ens porta a l’aparició de nous públics amb noves necessitats, i calen per tant noves estratègies per aconseguir captar la seva atenció i implicar-los en el seu propi procés d’apoderament personal i professional.

El coaching laboral, el gaming, el visual thinking i el mindfullness són algunes de les noves tendències en orientació professional que el sector està posant en pràctica amb cada cop més força, tal com es va explicar fa unes setmanes a la III Jornada Tècnica d’Orientació Professional de Barcelona, organitzada per Barcelona Activa, un espai de reflexió al voltant dels nous models, mètodes i recursos que s’estan utilitzant en aquest àmbit.

A l’Associació in via en prenem bona nota. Utilitzar el joc, la meditació o la imaginació com a tècniques per a despertar l’atenció dels usuaris sobre la necessitat de formar-se i adquirir competències o bé per a desvetllar les habilitats i punts forts i febles de cada persona és una excel·lent manera de millorar els processos formatius que realitzem actualment.

Més enllà de les noves eines i metodologies, una altra reflexió creixent del sector té a veure amb els nous tipus d’usuaris amb què ens trobem i ens trobarem en el futur les entitats que treballem la inserció i formació laboral, i en com cal adaptar els processos a aquesta realitat, que avui en dia passa per l’atenció creixent a persones immigrants i refugiades provinents del SAIER (Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats) que es troben en situació d’irregularitat o de dificultat per accedir al món del treball a causa de la seva condició d’immigrants.

Des del Servei d’Inserció i Formació de l’Associació in via treballem de manera molt especial aquests col·lectius. Aquest mes de juny hem donat per acabada precisament una formació ocupacional en neteja hotelera (amb l’objectiu de trobar feina com a cambrer o cambrera de pisos) amb pràctiques en hotels i apartaments turístics adreçada a persones immigrades extracomunitàries desocupades. De manera paral·lela, a l’Associació Invia realitzem altres cursos adreçats de manera específica a col·lectius de persones immigrades, com el curs de cuina setmanal de 40h per millorar l’ocupabilitat i afavorir la inserció de persones amb dificultats per trobar feina.

Tots els nostres programes tenen l‘objectiu de facilitar la inserció laboral de les persones aturades immigrants i  en situació de vulnerabilitat, mitjançant la realització d’itineraris individuals d’inserció adaptats a les necessitats de cada persona. El model d’intervenció està basat en l’adquisició d’eines, habilitats i competències per afrontar amb èxit i garantir l’accés al mercat laboral.

Per a més informació sobre els programes d’inserció de l’Associació in via:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *