21 de gener, dia de la Mediació

A L’Associació in via portem des del 1997 potenciant espais de diàleg i de resolució de conflictes a través de diferents projectes (SOMIA I Espai Mediació) i en les tres etapes del conflicte:

  – Abans: prevenció
  – Durant: comprensió de la situació, el•laboració de recursos  i solucions entre les parts implicades.

  – Després: pedagogia per a l’ autogestió de conflictes posteriors.

SOMIA és l’espai per a les famílies on “in via” les acompanya davant de conflictes relacionals i comunicacionals, on poden reflexionar sobre dinàmiques familiars disfuncionals. Fem mediació intergeneracional, amb intervencions de caràcter psico-educatiu des de la perspectiva de la parentalitat positiva.

El treball familiar des del SOMIA busca que aquests pares i mares puguin tornar a sentir-se apoderats en el seu rol patern, a través de noves eines de comunicació positiva, afecte, suport i reconeixement mutu, vers els fills. Els límits també formarien part com a eina del treball familiar però respectant el desenvolupament dels fills i creant noves maneres de comunicar-se, rescatant vincles entre pares i fills.

En el cas dels fills poden tenir un espai on poder donar la visió del conflicte també els ajuda a prendre part d’ell, de la seva solució i per tant sentir-se importants i responsables com a persones. És important aquesta responsabilització de cara al seu desenvolupament. Donem molt valor allò que expliquen tots els membres de la família i agraïm l’esforç que fan de participar d’un treball familiar com és la Mediació.

Seguint aquesta línia, des del SOMIA, a través dels processos de mediació acompanyem a les famílies a crear un projecte de paternitat conjunt i comú, afavorint un espai de diàleg que els permeti relacionar-se de forma col•laboradora, ampliant la mirada dels diferents membres, redefinint les funcions i rols familiars, i rehabilitant les capacitats parentals i els vincles paternfilials.

Espai de Mediació in via atén a qualsevol persona que tingui dificultats de relació i comunicació amb els altres per a resoldre, gestionar i transformar aquest conflicte en quelcom positiu que faciliti o millori la convivència. La mediació és l’eina de solució de la problemàtica plantejada i també de prevenció davant nous conflictes.
Intervenim en conflictes de convivència a la comunitat, interculturals, familiars, civils i mercantils, laborals, escolars, …
espai@invia.cat
932 155 626
En un dia com avui 21 de gener, dia de la Mediació volem insistir en la necessitat de l’existència de projectes com el SOMIA i l’Espai Mediació “in via”, no només com eina de suport a les persones i famílies, sinó també com a recursos per a les administracions que treballen per elles, i els serveis que en aquests moments tenen una gran demanda pel moment de crisi econòmica.

 


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *