Un col·laboració més sòlida amb l’administració i l’empresa: nou repte de “in via”

El passat 2 de juny vam celebrar l’Assemblea Anual de l’associació amb tots els membres de l’entitat, on es va aprovar l’informe de gestió de 2016, la liquidació dels comptes 2016, el pressupost 2017 i el pla de treball a seguir a “in via”.

Les sensacions són bones, i a l’entitat seguim caminant cap a la millora constant, oferint serveis als qui que més ho necessiten i sobre tot, situant a les persones al centre de la nostra tasca. No obstant això, no ens conformem, i per seguir prevenint i actuant contra l’exclusió i la violència, tenim un nou repte per aquest any: assolir una col·laboració més sòlida amb l’administració i l’empresa.

Caminant cap a l’estabilitat

Tot i la sensació d’incertesa que sembla envoltar el Tercer Sector en els últims temps, a “in via” caminem cap a l’estabilitat, amb projectes cada cop més sòlids i efectius per donar suport a les persones en exclusió. En aquest sentit, hem observat una tendència al creixement en quant a ingressos i resultats en els últims tres anys, així com un augment de la visibilitat de cara a l’exterior. L’administració continua sent el nostre principal proveïdor, però els ingressos privats van en augment, tot i que encara queda molt recorregut.

D’acord amb aquesta tendència de creixement i d’excel·lència en la feina que fem, el pla de treball 2017 “in via” se centra en:

  1. Seguir al costat de les dones i infants supervivents de la violència masclista i violència familiar, atenent les seves necessitats d’una manera integral (recuperació emocional, acolliment residencial, acompanyaments judicials, inserció laboral…).
  2.  Continuar en el desenvolupament del servei d’orientació a les families SOAF, també des de l’atenció integral a les seves necessitats , especialment les monomarentals, independentment de la seva situació socioeconòmica (conflictes convivència; prevenció violències; suport en els rols parentals i pautes de criança; orientació psicopedagògica…).
  3. Defensar la no discriminació promovent l’emancipació econòmica d’altres col·lectius vulnerables (immigració, persones amb discapacitat, aturats llarga durada,…) mitjançant la formació i la inserció laboral.

Memòria “in via” 2016

A l’assemblea s’han valorat també les dades de la Memòria 2016. En total, al llarg d’aquest any hem atès a 16.882 persones, dones i infants supervivents de la violència masclista , persones amb discapacitat intel·lectual, persones nouvingudes. Des dels diferents serveis, d’inserció i formació, d’atenció psicològica i d’acollida, entre d’altres, l’associació “in via” ha defensat i acompanyat en l’apoderament a aquestes persones en situació de vulnerabilitat, fomentant la seva capacitat de transformació.

Podeu consultar les dades concretes del 2016 i cadascun dels nostres serveis a accedint a la Memòria “in via” 2016.

 


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *