Totes les dones tenim drets laborals!

Des de fa 136 anys, cada primer de maig milions de persones arreu del món es manifesten en defensa dels drets dels treballadors: reducció de les jornades laborals, augment del salari mínim, millors condicions laborals. Però, en aquest 1 de maig, des de l’Associació in via volem reivindicar que les dones supervivents de violències masclistes no estan podent accedir als seus drets laborals. 

L’accés al mercat laboral és la porta que permet a les dones víctimes i supervivents de violències masclistes sortir del cercle de violència en què es troben, ja que permet l’accés a la independència econòmica i personal necessària per trencar el vincle amb el seu agressor i aconseguir la seva plena recuperació. El treball aporta independència econòmica, social, psíquica i emocional: permet sortir de la llar, trencar amb el passat, fomentar les relacions personals i els proporciona autoestima i seguretat en elles mateixes i les seves capacitats.

Tanmateix, durant el 2021, de les 114 dones supervivents i víctimes de violències masclistes que van arribar al Servei d’Atenció a la Dona de l’Associació in via, només 80 dones estaven en condicions emocionals per acollir-se al nostre Servei d’Inserció i Formació, i d’aquestes, només 15 dones han aconseguit trobar feina. Això s’explica perquè haver patit una situació de violència ha fet que moltes d’aquestes dones portin molts anys sense treballar, els manca formació i experiència, no poden conciliar el treball amb la vida familiar perquè estan a càrrec de fills i filles, o no tenen documentació reglada que els permeti treballar. Però ho han de fer, és clar, per poder mantenir-se i recuperar la seva independència, i moltes acaben treballant en feines feminitzades, en condicions precàries i de sobreexplotació. I és que les dones, només per ser dones, hem estat durant anys relegades a feines de cures i de neteja, i per molt que amb els anys haguem guanyat terreny, seguim topant amb un sostre de vidre, seguim cobrant menys per fer la mateixa feina, i seguim havent de fer malabars per conciliar totes les obligacions familiars que per ser dones ens recauen a les espatlles.

És per això que aquest primer de maig volem incidir en la necessitat de trencar amb la dominació patriarcal que estructura l’organització social i laboral, i reivindicar que totes les dones tenim dret a treballar, ja que a l’Associació in via ens trobem amb moltes noies i joves fortes, amb moltes ganes d’aprendre, de treballar i aprofitar les oportunitats laborals per recuperar la seva estabilitat vital, econòmica i personal. De fet, la nostra experiència acompanyant a aquestes persones ens demostra que les supervivents de violències, una vegada superat el procés de recuperació i trobat una feina, són treballadores responsables, altament motivades, i amb molta implicació en el seu lloc de treball i amb l’empresa que les contracta. És per això que aquest 1 de maig reivindiquem que totes les dones han de poder accedir al seu dret a treballar.  


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *