15 de maig, Dia Internacional de la Família

L’any 1994, l’Assemblea General de les Nacions Unides va declarar la celebració del Dia Internacional de la Família el 15 de maig per crear més conscienciació sobre les qüestions que envolten l’àmbit familiar. La celebració se centra en un tema concret cada any, i aquest cop vol ressaltar el paper i la responsabilitat que les famílies tenen en l’educació dels infants i joves, així com vol conscienciar també sobre la importància de les polítiques orientades a les famílies pel foment de l’educació i el benestar de tots els membres.

Atenció a la família i la infància a “in via”

A “in via” portem molts anys donant suport a les famílies i els infants a través del SAFI (Servei d’Atenció a la Família i la Infància), per això ens volem sumar, un any més, a la celebració d’una data tan destacada. I primer de tot, volem manifestar en aquest dia el respecte cap a totes les estructures familiars existents (famílies nombroses, monomarentals, monoparentals… ), perquè cadascuna d’elles és, íntegrament, una família, la qual vetlla pel benestar de tots els seus membres, siguin els que siguin. Per això des del SAFI especialment, però també des de la resta de serveis de l’associació “in via”, acompanyem aquestes famílies d’acord a les seves necessitats, de forma individualitzada.

Atenem a la família des d’una perspectiva global i sistèmica. Es tenen en compte les diferents persones, context i situació que envolten la vida d’una família, amb les quals està en contacte i que li poden influir. Així, es dona molta importància al treball en xarxa, i es prioritza en les necessitats de cada família per ser ateses de manera individualitzada als diferents projectes, tant del servei SAFI, com dels altres (acompanyament familiar, teràpia familiar, reforç escolar, grups de pares i mares, mediació, recerca de feina, ajuts econòmics, etc.)

D’entre aquests projectes, volem destacar-ne dos molt vinculats al tema central d’aquest Dia Internacional de la família: el paper de la família en l’educació dels infants i joves. Es tracta de projectes que ofereixen, d’una banda, un suport educatiu per als infants i joves, però també per als pares i mares, com és el cas de l’Espai Aprendre, on a través del suport educatiu i el reforç escolar als fills, s’orienta a pares/mares i referents, especialment quan hi ha risc d’exclusió social, per evitar les desigualtats de quedar-se fora del sistema escolar.

Un altre exemple és el projecte “Escola de pares”, un espai que es realitza a les escoles, i que ofereix eines a famílies amb infants d’entre 6 i 12 anys amb necessitats comunes per tal que puguin contextualitzar en el seu dia a dia la informació i suport de què disposen.

A més d’aquests projectes amb un objectiu més educatiu, el servei SAFI “in via” ofereix també a les famílies suport psicològic per a la resolució de conflictes familiars entre pares i fills i aconseguir, així, una bona convivència, mitjançant serveis com:

L’Espai Psicologia

Recurs en que es treballa a partir d’una intervenció psicoterapèutica amb joves, adults i famílies que necessiten d’un acompanyament emocional individual o familiar.

L’Espai Mediació

És un servei de resolució de conflictes adreçats a qualsevol ciutadà/na per tal que puguin resoldre els seus conflictes des del diàleg.

Projecte Endavant

Es tracta d’un projecte de treball amb i per a les famílies, a qui s’ofereix acció interfamiliar de grups, que inclou orientació en resolució i gestió de conflictes.

Projecte Olimpo

Aborda la violència filioparental (de fills a pares i mares) mitjançant la intervenció terapèutica, i neix amb la detecció de situacions de violència de fills a pares durant els últims anys.

Podeu conèixer millor els projectes i serveis de l’associació “in via” dirigits a la família i la infància  contactant amb nosaltres.


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *