Ajudar a aprendre és ajudar a viure!

Com fem cada dia però en especial avui 24 de gener, Dia Internacional de l’Educació, des de l’Associació in via volem posar en relleu que ajudar a aprendre és ajudar a viure. Per això, des del Servei d’Atenció Pedagògica i Educativa de l’Associació in via, treballem cada dia per garantir el dret a l’educació d’infants, adolescents i persones adultes que, per totes les interseccions que els afecten (racialització, origen, pobresa, edat, etc) se n’han vist allunyades.

Com apuntava la Fundació Bofill, sembla que hi ha una tendència lleugerament a la baixa de la taxa d’abandonament escolar prematur: mentre que el 2020 la mitjana a l’Estat espanyol era del 16%, col·locant-se en una vergonyosa primera posició a nivell europeu, segons l’Enquesta de Població Activa publicada aquest mes la taxa d’abandonament escolar prematur ha disminuït fins al 14,8%. Tanmateix, el perfil continua sent el mateix: nois (la taxa entre les noies és del 9,9%, mentre que entre els nois es dispara fins al 19,4%) nascuts a l’estranger o de famílies migrades, o provinents de famílies amb baix nivell educatiu i/o baix nivell d’ingressos.

Així ho hem pogut comprovar des del Servei d’Atenció Pedagògica i Educativa de l’Associació in via a través del projecte Ubuntu, que té per objectiu prevenir el fracàs escolar i l’abandonament prematur del sistema escolar. I és que, de les 115 famílies ateses durant el 2022, el 98% havia viscut un procés migratori i un 20% es trobava en situació de vulnerabilitat econòmica.

El projecte Ubuntu intervé, per una banda, amb alumnat que es troba cursant Educació Primària, des d’on es treballa des d’una perspectiva d’atenció precoç i preventiva; i, d’altra banda, s’acompanya a alumnat que cursa ESO, donant-los també un assessorament i orientació en la seva formació del futur. Al projecte Ubuntu es treballa des d’una perspectiva sistèmica, perseguint l’objectiu de fomentar la implicació de les famílies en els processos d’aprenentatge dels seus fills/es/is, ja que aquesta implicació afavoreix una millora del rendiment escolar de l’alumnat. Aquest és un dels motius pels quals des del projecte Ubuntu treballem fent un seguiment amb les famílies a través de reunions individuals i grupals, on se les acompanya en l’assessorament i l’orientació acadèmica dels seus fills/es/is, a més de poder-los donar suport en altres aspectes relacionats amb el desenvolupament dels infants i els adolescents. El propòsit és implicar-les en l’educació i l’aprenentatge dels seus fills i filles i potenciar els resultats de la intervenció en aquests.

En les famílies ateses aquest 2022 hem detectat necessitats com fomentar la comunicació entre família-escola i la seva implicació en la vida educativa. Sovint, les famílies ateses poden desconèixer aspectes relacionats amb el sistema educatiu del territori i, a més, aquesta comunicació es troba dificultada per la barrera idiomàtica que existeix entre progenitors i professorat. El suport individualitzat amb aquestes famílies ha pogut fer de pont entre ambdós agents i facilitar-ne la comunicació en diversos casos, així com acompanyar en la vinculació de les famílies als centres escolars. Aquest 2022, el 96% de les famílies ateses han assistit a les reunions pactades amb les tutories de l’escola i/o institut dels seus fills i filles, i el 93% d’alumnes que estan cursant estudis obligatoris van superar el curs 2021-22. Aquests resultats mostren la bona evolució de l’alumnat i que rebre suport com el que ofereix el projecte Ubuntu beneficia el seu rendiment escolar i, de retruc, el seu futur formativo-laboral. I és que, com diu el Daniel Andrés, educador del projecte Ubuntu, “A la canalla, i també a les persones adultes, l’aprenentatge ens acompanya al llarg de tota la vida. Per aquest motiu, ajudar a aprendre és ajudar a viure: la tasca d’educar és, en gran part, la d’intentar motivar i encoratjar, despertar interessos i estimular curiositats, ajudar a deixar enrere inseguretats i ensenyar a confiar en les pròpies capacitats i en les demés persones”.

Des del mateix Servei d’Atenció Pedagògica i Educativa de l’Associació in via, per altra banda, a través del projecte Malala atenem a famílies monomarentals que han viscut situacions de violència masclista que han tingut conseqüències en la relació establerta amb els seus fills/es/is, així com en els seus estils educatius de criança. I és que, sovint, viure una situació de violència pot comportar que les mares adoptin actituds o massa autoritàries o massa permissives envers el seu estil d’educar. Així, des del projecte Malala oferim a les mares suport i orientació per poder ser conscients dels seus estils educatius i adoptar estratègies més democràtiques en la seva maternitat, tot afavorint la recuperació del vincle maternofilial, essencial per a la recuperació i bon desenvolupament tant lúdic com educatiu dels infants que han viscut situacions de violència masclista.

Des d’aquest mateix projecte també atenem joves tutelades acollides des del Servei d’Atenció Residencial de l’Associació in via, amb l’objectiu de donar-los recursos i estratègies que els permetin desenvolupar la seva autonomia i que puguin ser tan independents com sigui possible de cara a la seva majoria d’edat. Amb les joves que no han rebut escolarització prèvia es fa un treball d’alfabetització, de la mateixa manera que es fa un treball més intens amb aquelles que han arribat fa poc al territori i desconeixen l’idioma per tal que puguin adquirir la llengua vehicular. Alba Villanova, educadora del projecte Malala, explica que “viure l’acompanyament d’aquestes persones en l’adquisició de les competències bàsiques o, fins i tot, en un procés d’alfabetització és un camí molt dignificant, però també molt dificultós. Comprendre que cada persona té el seu ritme i que l’evolució de la majoria de processos sempre està marcada per episodis de pujades i baixades és crucial per a poder dur a terme la nostra tasca de forma òptima i, sobretot, per entendre que nosaltres només tenim el privilegi d’acompanyar-los en aquest procés, però que el procés en si és totalment seu“. I nosaltres, des de l’Associació in via, continuarem treballant per ajudar que tothom pugui recórrer el seu camí de vida amb les millors condicions possibles.

Per a més informació sobre el nostre Servei d’Atenció Pedagògica i Educativa, escriviu a safi@invia.cat


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *