Un estiu “Malala” a la Casa d’Acollida!

La Casa d’Acollida és un recurs d’acció socioeducativa que forma part de l’Habitatge d’inclusió “in via” i acull a dones, adolescents i infants en situació de vulnerabilitat o en risc d’exclusió social: supervivents de violència de gènere o d’altres violències, carència d’habitatge, precarietat econòmica, persones immigrades sense recursos, entre d’altres.

Durant l’any 2017, la Casa d’Acollida ha impulsat el disseny i la posada en pràctica del Projecte “Malala”, un programa d’atenció educativa especialitzada en la infància, que ha atès de forma integral a 13 infants que han estat acollits amb les seves mares durant el període estival. S’hi han destinat 7 hores diàries, en dies feiners, a la realització d’un treball enfocat a l’abordatge i el cobriment dels diferents àmbits de l’individu: cognitiu, físic, comunicatiu, relacional i sociofamiliar, afectiu i emocional, de la vida quotidiana i el lleure i de la salut.

Algunes de les activitats desenvolupades han estat: sortides al parc municipal, sortides a la piscina municipal, disseny de gimcanes d’aigua, exercicis d’identificació i connexió de les emocions, tallers de cuina freda, creació de manualitats diverses, taller d’arts plàstiques, entre d’altres.


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.