dues dones abraçades mirant l'horitzó

Els drets de les dones consumidores de drogues o amb trastorn mental i víctimes de violència masclista, per fi, respectats a Catalunya

L’Associació in via és la primera entitat de l’Estat espanyol que acull de forma integral en els seus recursos residencials a dones que realitzen un consum actiu de substàncies legals i il·legals o que presenten una patologia dual i són víctimes de violència masclista, des d’una perspectiva de reducció de danys i des del model d’inclusió residencial Housing First

Fins ara les usuàries en aquesta situació no podien ser acollides en cap recurs residencial de protecció convencional

Barcelona, 21 de setembre de 2022

Fins el dia d’avui, si a Catalunya i a l’Estat espanyol una dona era víctima de violència masclista i es trobava realitzant un consum actiu de tòxics o presentava una patologia dual, és a dir, que a més de tenir una addicció tenia un trastorn mental, no podia accedir a cap recurs d’acollida i protecció. Dit d’una altra manera, els drets de les dones consumidores o amb patologia dual i supervivents de violències masclistes eren vulnerats de forma sistemàtica, si aquestes no es trobaven duent a terme un tractament de la seva drogodependència o del seu trastorn mental.

Aquesta situació s’ha revertit des d’aquest mateix estiu gràcies a l’aposta de l’Associació in via a través del projecte EUNICE, que per primera vegada ha rebut finançament de les tres principals institucions catalanes, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona per atendre aquests casos. Des del 2008, el projecte EUNICE ja s’estava desenvolupant amb fons propis de l’entitat, però no va ser fins l’any passat que l’Ajuntament de Barcelona hi va començar a oferir un mínim suport econòmic, i la col·laboració d’enguany permetrà oferir atenció, acollida i protecció a moltes més dones.   

Fins ara, moltes de les dones víctimes i supervivents de violències masclistes que es trobaven en situació de drogodependència es veien obligades a conviure amb el seu maltractador o a viure al carrer, ja que els recursos d’acollida no accepten a persones que tenen una addicció en actiu, i moltes d’aquestes dones es veuen incapaces de començar tractament a causa de la violència a la qual es veuen sotmeses, ja que el consum s’ha convertit en la seva manera de suportar el maltractament.

Ara, i mitjançant la col·laboració econòmica de les tres institucions públiques, l’Associació in via –amb el projecte EUNICE-– es converteix en la primera entitat de l’Estat espanyol que duu a terme una atenció integral a fins a 16 dones des d’una perspectiva de reducció de danys i un model d’inclusió residencial Housing First, és a dir, posant a la persona i la seva salut al centre, no a la substància, i sense pretendre que les dones abandonin el seu consum abans de rebre l’atenció que necessiten, assumint-les als seus recursos d’acollida i protecció. Aquestes perspectives garanteixen que les dones puguin realitzar una autèntica integració social, una apropiació de drets vulnerats i un procés de recuperació psicoemocional i d’autonomia en qualsevol dels recursos de l’entitat, convivint amb altres dones i famílies que es troben en situacions de vulnerabilitat.

“L’objectiu no és aconseguir que es desintoxiquin; l’objectiu és que es cuidin”, explica la Irene Andrés, Directora de Projectes I+D+i i ex-cap del Servei d’Atenció Integral a la Dona (SAID) de l’Associació in via. “Com cadascú afronta el dolor és cosa seva, i no hauria de ser motiu d’exclusió. És per això que treballem des d’una perspectiva de reducció de danys, posant la mirada en la salut de les persones, no en l’addicció. Perquè, quan mires la salut, la vida, el dolor; quan et sents cuidada i et deixes cuidar, al final, comences a estimar-te”, afegeix.

Per tal de proporcionar una resposta especialitzada a aquestes dones, les professionals de l’Associació in via realitzen una formació continuada en drogues i patologia dual i reben supervisions especialitzades, tot treballant de forma coordinada amb les professionals de la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències i de la Xarxa de Salut Mental.

Més enllà dels casos que arriben a través de les diferents entitats públiques i privades, l’Associació in via també compta amb un conveni de col·laboració amb l’entitat Metzineres del Raval (Barcelona), que permet que tots els casos de dones que estan en situació de carrer són víctimes d’agressions o violència masclista i que consumeixen arribin directament a l’Associació in via, sense passar pel circuit de serveis socials.

La relació entre vulnerabilitat i drogues, cada cop més freqüent

A partir de l’atenció integral proporcionada per l’Associació in via en els seus recursos d’acollida i protecció per a dones en situació d’extrema vulnerabilitat s’ha detectat, en els darrers anys, un augment considerable de les dones que presenten problemes o trastorns derivats del consum de tòxics: en el cas de les dones majors de 25 anys s’ha passat del 13,33% registrat l’any 2019 al 14,29% l’any 2020; i en les menors de 25 anys s’ha passat del 23,53% registrat l’any 2019 al 41,18% l’any 2020.

Durant el 2021 l’Associació in via ha atès un total de 114 víctimes i supervivents de violències masclistes, de les quals un 13% eren consumidores i només una es trobava en tractament. Respecte als tipus de consums i les observacions realitzades, l’entitat ha pogut concloure que:

L’alcohol és la droga de consum majoritària, sent present en un 40% dels casos; en segon lloc ho és la cocaïna, en un 26% dels casos; en tercer lloc es registren consums de cànnabis en un 20% dels casos; les benzodiazepines i l’heroïna les trobem presents en un 13% dels consums; i, finalment, la ketamina i MDMA en un 6% dels casos.

– Pel que fa al policonsum, el trobem present en el 26% de les dones ateses, essent el policonsum de cànnabis i cocaïna el més freqüent, registrat en un 50% dels casos.

– El 26% de les dones i joves ateses varen ser víctimes de violència sexual en la infància.

Així doncs, l’experiència que ha suposat treballar de forma integral amb aquestes dones ha constatat que és imprescindible abordar aquestes situacions des d’una doble perspectiva de reducció de danys –entenent la complexitat dels processos de deshabituació de drogues–, i de gènere –entenent la complexitat dels processos de sortida de violències–, tot proporcionant-les-hi el temps, les eines i el suport psicoeducatiu especialitzat que requereixen, ja que no fer-ho acostuma a suposar la seva expulsió dels recursos i augmenta exponencialment la seva revictimització.

El perquè del nom

El projecte EUNICE pren el seu nom en homenatge a Nina Simone, l’autèntic nom de la cantant Eunice Kathleen Waymon, compositora i pianista nascuda el 1933 als Estats Units i supervivent de violència masclista, que va presentar problemes associats al consum de tòxics i un trastorn mental concomitant. Res de tot això li va impedir destacar pel seu activisme en la lluita pels drets i llibertats de les dones negres i desenvolupar una brillant trajectòria artística.

Podeu descarregar la nota de premsa des d’aquest enllaç o bé llegir-la a continuació. 

Per a més informació podeu contactar-nos a premsa@invia.cat

Podeu llegir notícies relacionades aquí:

Entrevista a TV3 sobre les dones supervivents de violència masclista i alhora drogodependents o amb trastorn mental


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *