Seguim formant sobre el maltractament infantil

Aquesta setmana vam estar convidades a la Comissió del Consell Educatiu de Barcelona com a expertes per abordar la temàtica “Abús de poder i maltractament infantil i adolescent i com prevenir-ho“. La formació va ser a càrrec de la Patricia Ortuño Redondo, psicòloga i terapeuta familiar especialitzada en situacions de risc i maltractament cap a la infància, i responsable del Servei d’Atenció a Família i Infància de l’Associació in via.

Vam poder compartir les relacions que es creen dins del sistema escolar, els signes d’alarma en aquestes relacions i com treballar des de la prevenció primària, secundària i terciària, així com el suggeriment de que es pugui crear una figura “tutora de resiliències” dins de les escoles per tal de poder atendre a l’alumnat i profesionals que es trobin en alguna d’aquestes situacions o que en són coneixedores de que pot estar donant-se dins de l’escola (abús de poder), o a nivell familiar dels propis infants i adolescents (maltractament infantil). També vam poder abordar i assenyalar com la omissió i inacció quan en tenim coneixement d’alguna situació és un maltractament passiu a nivell institucional, de manera que si obrim els canals de comunicació possibilita que no siguem negligents com a sistema cap als drets de la infància.

Aquest mes de febrer també vam impartir una formació sobre “Detecció i abordatge de situacions de maltractament” a l’equip del Telèfon de l’Esperança, entitat que ofereix escolta activa per telèfon de forma urgent i immediata a tothom que necessiti acompanyament emocional per atenuar el patiment.

A més, durant tot l’any, des del Servei d’Atenció a Famílies i la Infància seguim fent formacions a escoles, famílies, professionals de diferents àmbits, i a tot tipus d’entitats, sobre un munt de temes relacionats amb la infància i adolescència, la criança i l’educació, com per exemple: la detecció i prevenció de riscos en relacions entre iguals -bullying-, o en l’ús de pantalles i xarxes socials o en els videojocs (què és un ús inadequat de les xarxes socials i com detectar si el nostre fill/a està fent-ne un mal ús, com posar límits, quins drets tenen els infants en l’ús d’Internet, com puc parlar amb ells dels riscos i prevenir-los…).

Altres temes que impartim són: indicadors de malestar emocional en l’adolescència per prevenir conductes de risc, el repte de posar límits i normes a fills i filles, com acompanyar en l’estudi i deures escolars, com fomentar l’autonomia dels infants (incloent les seves responsabilitats i autoestima), quines necessitats emocionals tenen els infants segons la seva edat i com fomentar la seva intel·ligència emocional així com el seu camí cap a hàbits i rutines, com acompanyar la sexualitat a la infància, com tenir cura i cuidar del vincle amb els filles i filles i gaudir de temps de qualitat en família, la fraternitat a la primera infància i com créixer plegats, què és la coeducació i com fer una criança lliure d’estereotips de gènere (com educar en la igualtat i respecte a la diversitat, missatges i llenguatge, educació afectivo-sexual, joguines coeducatives, pensament crític…), etcètera.

Si necessites formació sobre aquest o altres temes no dubtis en contactar-nos a safi@invia.cat !


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *