Participem en la Jornada d’ocupabilitat i persones Trans #Transinlab22

Aquest 18 d’octubre, des de l’Associació in via vam tenir el plaer de participar en una de les taules rodones de la Jornada d’ocupabilitat i persones Trans #Transinlab22, organitzada per la Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya, l’Ajuntament de Terrassa, i Foment de Terrassa Servei d’Ocupació, dirigida a conèixer la realitat de les persones trans* en l’àmbit laboral, obtenir recursos, detectar oportunitats i reptes de millora en matèria d’ocupació.

Des de l’Associació in via vam poder explicar el nostre funcionament per tal de garantir els drets de totes les persones trans treballadores, voluntàries, i usuàries.

Des de l’Associació in via atenem des del 1954 a tota mena de col·lectius en situació de vulnerabilització (dones i infants supervivents de violències masclistes, infància i adolescència i famílies en risc, persones migrants, persones amb diversitat funcional, persones a l’atur, persones amb trastorn o malaltia mental, persones amb patologia dual…), i les atenem de forma integral des d’un enfocament de Drets Humans i des d’una Perspectiva de Gènere Interseccional, Transcultural, de Reducció de Danys, d’Atenció a la Diversitat, i de Protecció a la Infància, per tal de garantir la igualtat de tracte i no-driscriminació, i per erradicar les múltiples violències existents, garantint l’apropiació de drets vulnerats de les persones titulars de drets, així com també de les persones treballadores i voluntàries de l’entitat com a titulars de responsabilitats.

En aquest sentit, una de les accions que recomanem a tota entitat o empresa és incorporar mesures d’acció i discriminació positives com un Protocol per a la Prevenció i Actuació davant de l’Assetjament sexual, per raó de sexe, identitat de gènere, expressió de gènere, orientació sexual, racialització, ètnia i/o religió, diversitat funcional, i altres raons, tal com hem fet des de la nostra Comissió d’Igualtat a l’Associació in via, a la qual també hi participen persones trans de l’associació. Recomanem que a l’hora de fer aquest protocol i comissió hi hagi assessorament extern d’alguna entitat experta en la temàtica amb una mirada interseccional i el més diversa possible, així com que a la comissió hi hagi quantes més persones diverses millor.

Una altra de les eines importants per a la plena inclusió de les persones trans i que realitza l’Associació in via com entitat que acompanya processos de recuperació psicoemocional i d’apoderament de persones altament vulnerabilitzades, és la Normalització Multinivell de les persones trans; hem acompanyat persones trans en els seus processos a partir de la inclusió residencial i el suport psicológic i emocional, tant a persones menors d’edat com a persones adultes, tenint en compte aquestes tres dimensions:

  • La dimensió social (transició social), que té a veure principalment amb el fet de començar a canviar els pronoms i el nom de la persona.
  • La dimensió corporal (transició corporal), que té a veure amb els tractaments de modificació corporal a què algunes persones trans se sotmeten (recordem que no totes), principalment tractaments mèdics quirúrgics o hormonals.
  • La dimensió legal (transició legal) que té a veure amb la modificació de la documentació oficial (canviar-se el nom i el sexe indicats al DNI).
  • Recordem que no totes les persones trans fan aquestes transicions. Algunes només en fan una, d’altres totes tres… Cada persona trans és diferent i ha de ser escoltada i respectada.

Per a les persones trans que han patit violència masclista, des de l’Associació in via les protegim i acollim als nostres recursos residencials d’acord amb la Llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, que ja en el seu preàmbul explícitament esmenta: “protegir els drets de les dones transgènere i cisgènere i de les persones no binàries, amb la finalitat de respectar la diversitat de gènere”.

D’altra banda, sempre procurem que les nostres treballadores rebin formacions específiques de feminisme interseccional, abordant diferents tipus de violències i opressions, i seguint aquesta línia des de la Comissió d’Igualtat vam fer quelcom que creiem molt important per a la correcta inserció de les persones trans que és una Formació sobre el col·lectiu LGTBQIA+ a tota l’entitat que van fer les mateixes persones trans de l’associació.

Així doncs, recomanem a totes les empreses i entitats fer una formació LGTBQIA+ per a tota la plantilla, i tenir contractar persones trans i d’altres col·lectius, a més de comptar amb elles a les diferents comissions i a l’hora de fer protocols.

Una altra eina que ens ha servit molt és que des de l’Associació in via creem un espai de suport i acompanyament psicoemocional a totes les persones treballadores, per compartir i abordar situacions de discriminació, exclusió social, o desigualtats que hagin pogut patir. D’altra banda, s’ha d’escoltar de forma activa les necessitats de cada persona (treballadora, voluntària o usuària) i posar mesures per respectar les seves necessitats específiques. En la inserció laboral, per exemple, s’han de valorar els tempos que necessita la persona un cop incorporada al món laboral (a mitjà i/o llarg termini), ajustant expectatives i identificant els objectius que vol assolir.

Com a entitat, tenim i recomanem disposar d’un Llibre d’Estil on s’esmentin explícitament quines formes de parlar o escriure no són correctes, per tal d’evitar expressions racistes, LGTBQIA+fòbiques, masclistes, capacitistes, etcètera. En aquest sentit, a tots els mails interns i externs, i publicacions a web i xarxes socials, procurem utilitzar un llenguatge respectuós i inclusiu (llenguatge neutre, o bé femení inclusiu). També recordar que el compromís amb els diferents col·lectius no pot ser només visible els dies internacionals, sinó que ho ha de ser tot l’any.

Assegurem que aquelles empreses que aposten per la diversitat tenen un avantatge competitiu, perquè és una realitat que requereix adaptació però que a mig i llarg termini aporta fruits molt beneficiosos per totes les persones de l’empresa, a més de millorar el RSC. Cal tractar la igualtat d’oportunitats com un factor positiu i enriquidor per la plantilla i que pot millorar l’ambient laboral.

Des de l’Associació in via som conscients que ens queda encara molt per aprendre i millorar, però creiem que estem en el camí correcte.

Des de Transinlab disposem de dues guies per millorar l’ocupabilitat de les persones trans i per fer protocols de transició de gènere al treball:

La jornada Transinlab s’emmarca en un conjunt d’accions promogudes per la Xarxa de Municipis LGTBI+ de Catalunya que permeten continuar connectant les persones i entitats LGTBI+, les empreses i les administracions públiques, per compartir experiències i crear sinergies de col·laboració entre aquestes. Gràcies a aquest treball conjunt, en els darrers anys s’han dut a terme diferents accions de les quals destaquen l’elaboració de dues guies amb l’objectiu de millorar la inserció laboral de les persones trans*: Guia per millorar l’ocupabilitat de les persones trans (adreçada a equips tècnics d’ocupació), i la Guia per elaborar protocols de transició de gènere al lloc de treball (per a empreses i administracions).

Transinlab pretén posar sobre la taula diferents problemàtiques que afecten gran part de les persones trans* a Catalunya tals com l’atur, la dificultat per trobar oportunitats laborals, etc. Alhora que permetrà teixir aliances, conèixer projectes i programes actius, obrint-nos a un diàleg enriquidor que donarà continuïtat a aquest camí iniciat amb l’objectiu d’afiançar el canvi i seguir promovent polítiques LGTBI+ que donin resposta a les diferents necessitats pròpies d’una realitat diversa.

En aquesta edició de Transinlab vam poder gaudir de la Ponència “La realitat del mercat de treball i la inserció laboral de les persones trans* a Catalunya”, a càrrec de Miquel Missé, sociòleg, consultor i formador en polítiques públiques per la diversitat sexual i de gènere, que trobareu en aquest enllaç (des del minut 0:59:00 al minut 2:14:00). D’altra banda, es van realitzar dues taules rodones, “Polítiques actives i iniciatives d’ocupació per a persones trans* al territori”, i “El paper de l’empresa i les administracions públiques en la inserció de persones trans*” (on vam tenir el plaer de participar des de l’Associació in via).


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *