Formació i treball amb suport per la inserció laboral de les persones amb discapacitat

Amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, la Fundació Randstad ha elaborat un informe sobre la inserció d’aquest col·lectiu en el mercat laboral. Una situació encara avui difícil, ja que aquestes persones es troben amb molts obstacles per aconseguir una feina en el món laboral ordinari. En el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual, les insuficients oportunitats per formar-se d’acord a les seves necessitats són un obstacle més per a la seva posterior inserció.

L’associació “in via”, que promou la inserció laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual mitjançant cursos de formació i inserció, ha format durant 2016 a 100 alumnes, i s’han aconseguit 32 contractes laborals..

Evolució de la contractació en els 6 últims anys

Segons aquest estudi de la Fundació Randstad, que ha utilitzat les dades publicades pel Servei Públic de Treball Estatal (SEPE) des de 2010 fins a 2016, aquest any s’han realitzat més de 81.000 contractes a persones amb discapacitat (concretament 81.918), fet que suposa un augment del 2,3% respecte a 2015 (amb 80.047 contractes). Aquests dos últims anys han estat els únics en què s’han superat els 80.000 contractes.

Seguint les dades de l’informe, des de 2010 fins a l’actualitat s’ha augmentat el nombre de contractes a persones amb discapacitat, exceptuant l’any 2012 (-1,4%). És l’any 2014 quan es registra el creixement més gran (19,4%).

Dades per Comunitat Autònoma

L’informe ha detectat també que influeix la Comunitat Autònoma a l’hora d’obtenir un contracte laboral. Segons les dades, Catalunya és la Comunitat on menys han crescut els contracte laborals a persones amb discapacitat (només un 1,2%), mentre que a la Rioja i Cantàbria han augmentat un 20% en els últims 6 anys. Tot i així, en termes absoluts, Andalusia, Madrid i Catalunya són les regions on més contractes s’han signat (13.425, 11.828 i 11.323 respectivament).

Formació i inserció laboral per a persones amb Discapacitat Intel·lectual

Aquestes dades mostren una tendència a l’augment de la contractació de les persones amb discapacitat, però tot i així, la situació encara no està normalitzada. Per aconseguir una veritable inclusió social d’aquest col·lectiu, especialment en el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual, cal fomentar la seva inserció laboral mitjançant noves possibilitats de formació, per augmentar la seva capacitat d’autonomia i aconseguir una veritable igualtat d’oportunitats.

Segons dades del Dincat a l’abril de 2016, a Espanya només 2 de cada 10 persones amb discapacitat intel·lectual treballa (en concret el 17% del total). D’aquest total, només treballen en empresa ordinària 12.400 persones.

Des de l’àrea d’inserció i formació laboral de l’associació “in via”, es desenvolupen diversos cursos subvencionats per a persones amb discapacitat intel·lectual, fomentant les seves habilitats per guanyar més confiança i afrontar, així, una inserció al món laboral amb èxit.

En total, durant 2016, han participat en aquests cursos 100 alumnes, i s’han aconseguit 32 contractes laborals. Aquests cursos han estat:

  • Itineraris individuals de formació i inserció subvencionats per la Fundació “La Caixa” (setembre 2015 a juliol 2016) amb 20 participants.
  • Curs d’Iniciació al Sector Serveis subvencionat per FSC-Inserta i el FSE, amb 15 alumnes.
  • Servei d’Inserció orientació laboral (SIOAS) convocatòria 2015 (gener a juny 2016) amb 30 participants
  • Servei d’Inserció i orientació laboral (SIOAS) convocatòria 2016 (setembre-desembre 2016) amb 25 participants.
  • Projecte Orienta’t i Treballa 10 alumnes.

Durant aquests cursos, s’utilitza la metodologia del Treball amb Suport, ajustada a les necessitats dels treballadors amb discapacitat. Acompanyant i realitzant un seguiment post inserció de la persona: tutories individuals, acompanyaments laborals a les empreses i sessions grupals, en les quals es reforcen aspectes comuns amb els companys, resolent així les dificultats que es puguin trobar un cop en el lloc de treball.

Podeu obtenir més informació sobre aquests cursos d’inserció i formació en aquest enllaç, o contactant directament amb nosaltres.


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *