25N 2021 Associació in via

2021, un any més avançant juntes

El 2021 ha estat, com el 2020, un any marcat per la Covid-19 i la crisi social, econòmica i sanitària en què ens ha abocat la pandèmia, però això no ens ha aturat. A l’Associcació in via hem seguit treballant sense pausa i des de l’atenció i l’acompayament integral en la prevenció i per l’erradicació de les condicions de desigualtat que generen violència i discriminació.

A partir de la posada en marxa de nous projectes, el Servei d’Atenció Integral a Dones víctimes i supervivents de violències de gènere de l’entitat ha pogut seguir proporcionant una autèntica atenció integral: oferint acollida i protecció, cobertura de necessitats bàsiques i suport econòmic, així com atenció residencial i ambulatòria, socioeducativa, administrativa, judicial i sanitària a 589 persones. Ho hem fet des d’una perspectiva de gènere interseccional –comprenent  i facilitant els processos de recuperació de violència de 483 persones–, transcultural –assumint i valorant els trets culturals de 70 famílies migrades–, d’atenció a la diversitat –donant resposta a les necessitats específiques que presenten les dones amb discapacitats i trastorns mentals–, de reducció de danys, i des d’un model d’inclusió residencial Housing First per lluitar contra el sensellarisme femení.

Des d’una perspectiva sistèmica, transcultural i de gènere, a través del Servei d’Atenció a Famílies i Infància de l’Associació in via hem atès de manera específica un total de 502 infants i adolescents –així com a les seves famílies–, acompanyant-los en un procés que els dugui a recuperar les seves pròpies capacitats i recursos personals per tal de poder fer front als conflictes o neguits familiars en què es troben, sempre procurant el benestar i la protecció dels infants i adolescents com a màxima prioritat. A més, gràcies a programes enfocats als progenitors, aquest 2021 hem atès més de 600 famílies, de manera que tanquem l’any havent atès de manera directa a més de 1.000 persones.

El nostre telèfon de gestió delegada de la Generalitat Infància Respon ha atès durant el 2021 més d’11.000 trucades, i més de 2.200 d’aquestes han derivat en l’atenció específica d’infants que requerien protecció, suport o actuacions preventives. I és que des de l’Associació in via fa més de 20 anys que treballem en la detecció i prevenció de situacions de risc, maltractament o abús sexual, i treballem i lluitem per erradicar-les.

El nombre de persones ateses pel Servei d’Inserció i Formació de l’entitat ha seguit creixent aquest any. Així, mentre que el 2020 vam atendre 584 persones, aquest any n’hem atès 713 persones en els diferents programes de formació i inserció laboral, de les quals 486 eren dones –341 són migrades, i 80 víctimes de violències de gènere–. Per reforçar el treball que es realitza des de la intermediació laboral, hem dut a terme una important tasca de prospecció d’empreses –especialment al barri del Poblenou i al districte de Sant Martí– per detectar oportunitats laborals i posar en contacte a candidats i candidates amb llocs de treball. En aquest sentit, i gràcies a les accions de prospecció dutes a terme, s’han inserit al mercat laboral un total de 98 persones usuàries, de les quals 30 amb contracte indefinit.

I per tal d’adaptar-nos a les restriccions derivades de la pandèmia i poder seguir oferint un bon servei formatiu, les tècniques d’aquesta àrea han dut a terme un curs de capacitació professional en formació per a la docència online, fet que ens ha permès poder oferir el certificat de primera acollida i formacions ocupacionals de manera online

A més, durant aquest any hem aconseguit oferir més programes específics per a dones víctimes de violències de gènere. A banda, aquest 2022 activem el programa ‘Donem oportunitats’ amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat en el mercat laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual, especialment dones. El propòsit és identificar les competències individuals i crear un itinerari personalitzat d’inserció que s’ajusti a les seves necessitats, i que afavoreixi la seva inserció sociolaboral. Es realitzarà en el districte de Sant Martí, al barri de Poblenou, i durem a terme accions de sensibilització a les empreses del barri, fomentant el debat sobre la importància de la inserció sociolaboral del col·lectiu per reactivar l’economia del barri.

Així, comencem l’any amb ganes i energia, i amb el desig que el 2022 sigui un any ple d’oportunitats per a tothom.


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *