Els llaços emocionals, l’essència de la família

Què és una família? Si féssim una enquesta, podríem trobar gairebé tantes definicions diferents com persones a qui preguntem. Fa uns dies se celebrava el Dia Internacional de la Família i molts dels missatges que es llançaven i es compartien aquest dia tenien a veure amb els tipus i estructura (nombroses, adoptives, interracials, monomarentals, monoparentals, formades per home-home-infant, dona-dona-infant, dona-home-infant, etc).

És cert que, com no podia ser d’altra manera, un dia com aquest ha de servir com una excusa per manifestar ben alt i clar el respecte per igual cap a totes les famílies, sigui quina sigui la seva composició, i per validar la importància vital del paper que totes elles compleixen en la nostra societat. Però per a l’Associació invia l’estructura i la tipologia de famílies, de fet, ens ateny només de manera circumstancial.

Més enllà del nombre de membres que la composen, de la forma i composició que adopti cada unitat familiar, de la terminologia que utilitzem per definir-la o adjectivar-la, dels seus hàbits i rutines, a l’Associació invia concebem la família principalment com un conjunt de (sovint complexos) vincles emocionals entre un grup de persones.

La nostra mirada és aquesta perquè la nostra tasca privilegiada d’observadors i d’acompanyants de les famílies ens permet posar el focus en allò més bàsic i essencial: els llaços emocionals i com s’han gestionat, com es gestionen i com es gestionaran en el futur és el que des de fa molts anys ens hem preparat per detectar i atendre.

I va ser precisament arran d’aquesta mirada i dels reiterats contactes amb famílies molt diverses que vam detectar una necessitat creixent d’aquest assessorament i acompanyament emocional i ens vam decidir a crear un departament específic per atendre aquesta necessitat, el Servei d’Atenció a la Família i a la Infància, el SAFI. La funció principal d’aquest servei és justament radiografiar els llaços emocionals entre els membres que composen les famílies i detectar-hi allò que no funciona. I a partir d’aquí, fer una diagosi del problema, i parlar-ne, i reflexionar, i fer reflexionar, i en resum, acompanyar, fins que cada família trobi el seu propi camí.

Amb el temps, el SAFI ha anat creant projectes específics en resposta a necessitats diferents que s’han anat detectant, com l’Espai Psicologia, un recurs psicoterapèutic per a joves, adults i famílies, l’Espai Mediació, un servei de resolució de conflictes des del diàleg, el Projecte Endavant, un programa de treball que proposa noves estratègies per afavorir dinàmiques familiars harmòniques i positives, o el més recent, el Projecte Olimpo, que aborda la violència filioparental mitjançant la intervenció terapèutica.

A través d’aquests diferents programes, amb diferents enfocaments, tècniques i metodologies, l’Associació Invia ha anat esdevenint experta en la complexitat dels llaços emocionals que fan que un grup determinat i habitualment molt heterogeni de persones esdevingui una família. Tant és com siguin, sempre que els uneixin emocions.

Per tal de poder rebre aquest acompanyament, les famílies poden contactar-nos per telèfon, correu electrònic o presentant-se a la nostra associació per demanar una primera entrevista. O bé, si qualsevol professional que estigui en contacte amb alguna família creu que els podria ser d’utilitat un espai familiar per treballar alguna problemàtica, ens pot contactar també per demanar orientació.

 

Per a més informació sobre el Servei d’Atenció a la Família i a la Infància:
  • Contacteu amb el Servei d’Atenció a la Família i a la Infància a safi@invia.cat o trucant al telèfon 93 25 155 626.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *