Els llaços emocionals, l’essència de la família

Què és una família? Si féssim una enquesta, podríem trobar gairebé tantes definicions diferents com persones a qui preguntem. Fa uns dies se celebrava el Dia Internacional de la Família i molts dels missatges que es llançaven i es compartien aquest dia tenien a veure amb els tipus i estructura (nombroses, adoptives, interracials, monomarentals, monoparentals, formades per home-home-infant, dona-dona-infant, dona-home-infant, etc).

És cert que, com no podia ser d’altra manera, un dia com aquest ha de servir com una excusa per manifestar ben alt i clar el respecte per igual cap a totes les famílies, sigui quina sigui la seva composició, i per validar la importància vital del paper que totes elles compleixen en la nostra societat. Però per a l’Associació in via l’estructura i la tipologia de famílies, de fet, ens ateny només de manera circumstancial.

Més enllà del nombre de membres que la composen, de la forma i composició que adopti cada unitat familiar, de la terminologia que utilitzem per definir-la o adjectivar-la, dels seus hàbits i rutines, a l’Associació in via concebem la família principalment com un conjunt de (sovint complexos) vincles emocionals entre un grup de persones.

La nostra mirada és aquesta perquè la nostra tasca privilegiada d’observadors i d’acompanyants de les famílies ens permet posar el focus en allò més bàsic i essencial: els llaços emocionals i com s’han gestionat, com es gestionen i com es gestionaran en el futur és el que des de fa molts anys ens hem preparat per detectar i atendre.

I va ser precisament arran d’aquesta mirada i dels reiterats contactes amb famílies molt diverses que vam detectar una necessitat creixent d’aquest assessorament i acompanyament emocional i ens vam decidir a crear un departament específic per atendre aquesta necessitat, el Servei d’Atenció a la Família i a la Infància, el SAFI. La funció principal d’aquest servei és justament radiografiar els llaços emocionals entre els membres que composen les famílies i detectar-hi allò que no funciona. I a partir d’aquí, fer una diagosi del problema, i parlar-ne, i reflexionar, i fer reflexionar, i en resum, acompanyar, fins que cada família trobi el seu propi camí.

Amb el temps, el SAFI ha anat creant projectes específics en resposta a necessitats diferents que s’han anat detectant, com l’Espai Psicologia, un recurs psicoterapèutic per a joves, adults i famílies, l’Espai Mediació, un servei de resolució de conflictes des del diàleg, el Projecte Endavant, un programa de treball que proposa noves estratègies per afavorir dinàmiques familiars harmòniques i positives, o el més recent, el Projecte Olimpo, que aborda la violència filioparental mitjançant la intervenció terapèutica.

A través d’aquests diferents programes, amb diferents enfocaments, tècniques i metodologies, l’Associació Invia ha anat esdevenint experta en la complexitat dels llaços emocionals que fan que un grup determinat i habitualment molt heterogeni de persones esdevingui una família. Tant és com siguin, sempre que els uneixin emocions.

Per tal de poder rebre aquest acompanyament, les famílies poden contactar-nos per telèfon, correu electrònic o presentant-se a la nostra associació per demanar una primera entrevista. O bé, si qualsevol professional que estigui en contacte amb alguna família creu que els podria ser d’utilitat un espai familiar per treballar alguna problemàtica, ens pot contactar també per demanar orientació.

Per a més informació sobre el Servei d’Atenció a la Família i a la Infància:
  • Contacteu amb el Servei d’Atenció a la Família i a la Infància a safi@invia.cat o trucant al telèfon 93 25 155 626.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *