L’Espai Aprendre i el programa Ubuntu: reforç integral a les necessitats d’aprenentatge

A l’Associació invia avui us volem explicar la tasca que realitzem en el marc de dos projectes que tenen molt en comú, l’Espai Aprendre i el programa Ubuntu, perquè conegueu una mica més a fons la nostra tasca.

Què fan aquests dos programes?

Des de l’Espai Aprendre, realitzem atenció educativa a infants i adolescents amb diferents necessitats educatives des de 1r de Primària fins a 4t d’ESO. Enguany, hem ampliat l’atenció als infants realitzant el projecte Ubuntu, que intervé realitzant reforç escolar des de les escoles d’Educació Primària del barri del Poblenou.

Tan a l’Espai Aprendre com al projecte Ubuntu, les demandes que rebem s’encaminen a poder realitzar un reforç educatiu que se centri a treballar les necessitats educatives derivades de dificultats d’aprenentatge, fomentar hàbits i rutines vers els estudis, potenciar competències en la lectoescriptura i/o reforçar els continguts treballats a l’escola, així com realitzar un seguiment de la implicació i relació familiar.

Com ens arriben els joves i infants que atenem?

Les derivacions dels infants i joves ens arriben des de diferents entitats com escoles, serveis socials o altres serveis de la xarxa comunitària, com els Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ). També poden fer demanda directa les famílies contactant directament amb l’Associació invia.

Pel què fa el projecte Ubuntu, que actualment es realitza a 3 escoles d’educació primària del barri de Poblenou (Escola La Mar Bella, Escola Sant Martí i Escola Les Acàcies), les derivacions es realitzen directament des del centre educatiu, a través de la coordinació regular amb l’equip directiu de l’escola.

Atenció a l’alumne sense oblidar l’escola i la família

Tots dos projectes ofereixen una intervenció que es basa en la interacció del triangle família-alumne-escola. Per això atenem els alumnes realitzant un pla de treball individualitzat segons les necessitats educatives que presenta cada infant i treballem en classes de reforç escolar grupals (3-6 infants). A més, també realitzem una orientació i suport integral a les famílies des de diferents àmbits, com l’educatiu, l’emocional, el sociolaboral o l’orientació legal. Tot a través d’entrevistes i reunions individuals, segons les necessitats de cada família, així com amb la participació dels pares i mares dels alumnes en grups que s’articulen a través d’un altre projecte de l’entitat, el programa Endavant. A més, es treballa en xarxa realitzant una coordinació amb els diferents agents que intervenen amb les famílies i els alumnes: les escoles, els CSMIJ, els Serveis Socials d’Atenció Primària, etc.

Un 90% de casos d’èxit

L’èxit de cada intervenció es valora a través de l’assistència i la vinculació a l’espai, així com per la motivació i la bona actitud vers els estudis i per la participació a l’Espai Aprendre o a Ubuntu. També es valoren les notes de l’escola o institut, tenint en compte una evolució que mostri millores en el seu rendiment acadèmic. Aquest curs 2017-2018 hem fet una valoració dels dos programes i hem estimat un percentatge d’èxit del 90%, en quant a la vinculació dels joves i la seva actitud vers el reforç escolar.

Aquest any atenem a 64 joves i infants

Actualment comptem amb 8 places del projecte Ubuntu a l’Escola La Mar Bella, 8 més a l’Escola Les Acàcies i 16 places a l’Escola Sant Martí (on realitzem dos grups). A l’Espai Aprendre, aquest curs tenim 25 places (15 d’ESO i 10 de primària) dins del projecte de La Caixa Proinfància i 7 places (4 d’ESO i 3 de primària) de reforç privat.

Des de l’Associació invia prioritzem que les famílies i els seus infants puguin rebre l’atenció adequada, de manera que el criteri econòmic no exclou a cap família a l’hora de poder accedir a aquests serveis.

Per a més informació sobre els serveis dels dos programes:
  • Si voleu saber-ne més, podeu contactar amb nosaltres a l’adreça electrònica invia@invia.cato trucant al telèfon 93 25 155 626. 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *