Treballem per la violència sexual zero durant les festes majors a Poblenou

Aquestes festes, tenim dret a gaudir-les sense ser molestades, assetjades, atemorides. Aquestes festes, volem un barri lliure d’agressions sexistes. És per això que moltes entitats i organitzacions del districte ens hem organitzat perquè aquestes siguin les primeres festes majors lliures d’agressions, i des de l’Associació in via hem posat tota la nostra expertesa al servei d’aquest procés.

Quines són les bases per a unes festes lliures de violència sexual, però també per a una correcta prevenció en cas que es produeixin agressions? N’apuntem els 5 punts centrals:

  1. Identificar les múltiples formes de violència masclista i de delictes contra la llibertat sexual de les dones. Per contribuir a aquesta identificació cal contextualitzar la incidència, l’arrelament i l’extensió de la violència a partir de l’anàlisi de conceptes com la cultura de la violació, l’abús sexual, l’assetjament sexual, l’agressió sexual, el consentiment i la impunitat. La violència masclista té un caràcter estructural que requereix d’una veritable transformació social que impliqui tota la societat, tant en crear mecanismes per a prevenir-la, com en el rebuig contundent i massiu a totes les agressions masclistes que poguessin donar-se. Aquest canvi de mentalitat s’ha d’estendre també als espais d’oci i festa de la nostra ciutat.
  2. Generar un espai de reflexió participativa, informatiu i formatiu, per als diferents agents socials implicats que contribueixi a la seva sensibilització envers la violència masclista i que afavoreixi un treball conjunt per aconseguir que les festes del Poblenou siguin espais i moments lliures d’agressions masclistes, tant per a les dones com per a les persones LGTBI
  3. Elaborar i posar en marxa protocols d’actuacions que millorin la resposta davant les agressions masclistes que es puguin manifestar en espais d’oci i festius. Els protocols han de ser eines que articulin processos de reflexió en les institucions, entitats i ciutadania per tal d’impulsar la corresponsabilitat en la prevenció i actuació davant les agressions masclistes.
  4. Fixar l’atenció i protecció a les víctimes com a eix central i principi fonamental de qualsevol protocol d’actuació. Això implica donar prioritat a actuacions que evitin o disminueixin les situacions de vulnerabilitat i inseguretat de les víctimes i atenguin sobretot el seu estat emocional i físic, valorant el risc a què s’enfronten, respectant els seus tempos, garantint i respectant la seva decisió informada i assegurant el seu acompanyament.
  5. Establir les bases dels procediments generals per a una primera atenció a la víctima i els procediments específics d’actuació en casos de violació i altres tipus d’agressió sexual i/o física. Aquí caldrà identificar les condicions i la infraestructura possibles del procediment de resposta que caldrà posar en marxa per coordinar les actuacions previstes.

Aquests 5 punts formen part de la formació que el nostre Servei d’Atenció Integral a la Dona (SAID) va impartir recentment a representants de la Coordinadora d’Entitats de Poblenou, inclosos en el nostre pla d’actuació per a la prevenció i detecció de violències masclistes i amb la participació del Districte de Sant Martí.

Perquè tenim dret a una festa lliure de por i agressions sexuals; no només les dones, sinó el conjunt de la nostra societat.


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *