Suport escolar i psicològic a infants i famílies vulnerables

L’Associació “in via” ha entrat a formar part del Programa Proinfància de “la Caixa”, una iniciativa de l’Obra Social en col·laboració amb entitats socials, que vol donar suport a infants i adolescents de 0 a 16 anys, de famílies en situació de pobresa o vulnerabilitat social.

El projecte de l’Associació “in via” que rep el suport de Proinfància es concreta en dos tipus d’accions: per una banda, les classes de reforç escolar (Espai Aprendre) a primària i secundària, i per altra, l’atenció psicoterapèutica (Espai Psicologia) a infants i les seves famílies.

A l’Espai Aprendre es promou una atenció global als infants, als adolescents, als joves i a les seves famílies. A través del suport educatiu i el reforç escolar als fills s’orienta a pares i mares, així com a altres persones referents. Aquesta orientació es cuida de forma especial quan hi ha risc d’exclusió social, a fi d’evitar les desigualtats i amb l’objectiu de mantenir els nois i noies dins del sistema escolar. L’atenció es realitza de manera coordinada amb la xarxa de serveis socials i educatius de l’entorn. Les famílies que tenen condicions econòmiques precàries reben una atenció especial.
De la mateixa manera, es tracten amb molta cura els casos d’immigració, segones generacions i els casos de necessitats específiques d’aprenentatge, com per exemple TDH o dislèxies. La metodologia participativa, de petits grups cooperatius, és l’èxit de l’Espai Aprendre.

Per la seva banda, l’Espai Psicologia es dedica a la intervenció psicoterapèutica amb joves, adults i famílies que necessitin d’acompanyament emocional individual o familiar. L’equip de psicòlegs de l’entitat treballa des d’una visió sistèmica, contemplant a la persona des de la seva globalitat. Es tenen en conte les seves relacions, les seves capacitats i s’ajuda a crear nous relats de la història vital que permetin una adaptació al seu entorn i context, i en definitiva, a la realitat que els envolta.

Es realitzen entre una i tres entrevistes d’avaluació per tal de conèixer la situació actual i les capacitats de l’individu o la família, pactant un nombre de sessions segons la necessitat detectada.


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *