Reforç acadèmic per potenciar la integració i creixement professional de joves víctimes de violència

Des del Servei d’Atenció Integral a la Dona (SAID) de l’Associació in via, i amb l’objectiu d’acompanyar la jove perquè aconsegueixi l’autonomia suficient per iniciar un camí cap a la plena emancipació, donem importància i potenciem l’adquisició i la millora de les diferents habilitats i recursos acadèmics necessaris pel seu empoderament, que li permetin accedir al món adult amb totes les garanties.

Simultàniament a l’acompanyament psicoeducatiu que es realitza a la residència Casa de la Jove, als Pisos d’Autonomia Marina i Espígol i al Pis Jove, s’analitza de forma individualitzada i tenint en compte els diferents aspectes transculturals la situació educativa i acadèmica particular de la jove, amb l’objectiu de proporcionar un espai d’aprenentatge i de reforç acadèmic adaptat a les seves necessitats de formació, per promoure l’educació, la integració social i el seu desenvolupament professional.

A nivell de formació, les necessitats urgents i immediates de la jove acostumen a ser diverses. En el cas de la dona estrangera nouvinguda, poden consistir inicialment en l’adquisició de nocions bàsiques en les llengües castellana i catalana que li permetin començar a desenvolupar-se dins el seu nou entorn vital el més aviat possible. Pot ser útil també la potenciació de les habilitats de lectoescriptura, comprensió lectora, càlcul bàsic, etc. En d’altres casos, la jove es troba cursant estudis dins l’etapa de l’educació secundària obligatòria o a nivell de batxillerat i se l’assisteix en aquelles assignatures que li suposen una major dificultat.

Invariablement, un aspecte clau i imprescindible en un reforç acadèmic efectiu és la capacitat de les formadores i els formadors d’empatitzar i connectar amb la particular situació psicoemocional de la jove per aconseguir identificar en cada moment quines són les estratègies educatives òptimes per mantenir-la motivada de forma sostinguda en l’esforç i l’adquisició de nous coneixements, especialment en casos on aquesta presenta danys psicoemocionals com a conseqüència de la seva història vital, on sovint s’hi troben presents la violència, la negligència i l’abandonament per part de la seva família.

Les formadores i els formadors som testimonis del fet que, en moltes ocasions, la jove demostra una notable i sorprenent capacitat per resistir i superar situacions vitals complicades, aconseguint abstreure’s de la seva problemàtica personal durant l’horari de classe, mostrant força de voluntat i esperit de superació i concentrant-se i implicant-se en la millora dels seus recursos acadèmics. Aquesta excel·lent predisposició acaba traduint-se en resultats acadèmics satisfactoris i tot això no pot fer més que empènyer les i els professionals de l’Associació in via a seguir treballant amb la màxima il·lusió i complicitat possibles. 

Dani AndrésTècnic de reforç escolar Associació in via


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *