“in via” participa al 1er Congrés Internacional “d’infància, pobresa i èxit educatiu”

El 19 i 20 de desembre de 2016 es va celebrar al Caixafòrum de Madrid el I Congrés Internacional de “Infancia, pobreza y éxito educativo: Acción socioeducativa en red” organitzat per l’Obra Social “la Caixa” i la Universitat Ramón Llull, junt amb la Red de Universidades Españolas contra la Pobreza Infantil i la Sociedad Iberoamericana de Pedagogía Social.

L’Associació “in via ha participat en una de les comunicacions del Congrés, on les entitats exposaven la seva experiència de treball en l’atenció i el suport a la infància i les seves famílies amb el projecte Espai Aprendre.

Un espai per intercanviar experiències entre tots

Aquest primer congrés s’ha destinat a compartir diferents experiències i reflexionar sobre la intervenció en xarxa amb l’objectiu de millorar les tasques que els professionals realitzen i oferir millores en els infants i les seves famílies a través de la col·laboració. En ple segle XXI, aquestes interrelacions entre professionals són imprescindibles per potenciar el canvi educatiu i social en les diferents intervencions amb les famílies, a l’hora de poder empoderar-les.

El Congrés s’ha desenvolupat en 4 fòrums, dividits en conferències i taules d’experiències on les diferents entitats han exposat els seus projectes en xarxa. S’ha destinat un espai també perquè altres entitats participants fessin comunicacions de les diferents experiències en xarxa que desenvolupen.

Des de l’Associació “in via” hem volgut exposar el projecte de l’Espai Aprendre i el treball integral que es realitza des de l’associació amb les nostres famílies.

“in via” i el treball en xarxa

En la comunicació “Famílies in via: experiències del treball en xarxa” hem parlat sobre el treball integral amb les famílies que es realitza des del programa d’èxit educatiu de l’Espai Aprendre. Des d’aquest espai de suport, donem especial importància al treball col·laboratiu entre els diferents agents que participen del procés d’ensenyament i aprenentatge dels infants, tant entre els agents que interaccionen dins del triangle família-escola-espai aprendre, com amb els altres professionals que intervenen amb els infants i les seves famílies, tant externs, com els serveis socials, com interns, el servei d’orientació laboral de l’entitat, l’espai psicologia, etc.

Aquesta xarxa afavoreix l’èxit de les intervencions, tenint en compte a l’infant, a les seves famílies i com influeixen les diferents accions dels professionals, dibuixant línies conjuntes d’actuació.

La comunicació ha anat acompanyada de la presentació de dos casos d’èxit en el qual es van assolir els objectius marcats inicialment en el pla de treball, inclús arribant a superar-los a final de curs, gràcies al treball en xarxa.

En definitiva, aquests dos dies de congrés han suposat per “in via” una oportunitat per aprendre com també per reflexionar sobre les millores per a ajudar als nostres infants i famílies.


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *