Memòria 2021

Podeu descarregar-vos la Memòria 2021 aquí:
A continuació, aquí podeu consultar totes les dades del 2021:

Hem atès 13.564 persones durant el 2021

1. Atenció Residencial

2. Atenció Terapèutica

3. Acompanyament Jurídic i Administratiu

4. Acollida i Orientació laboral

5. Itineraris d'inserció i Formació laboral

6. Intermediació laboral

7. Atenció Infància en risc - Infància Respon

8. Atenció Pedagògica i Educativa

9. Orientació i Acompanyament Familiar

10. Suport Econòmic Familiar

Comparteix la Memòria 2021!