Inclusió residencial

Inclusió residencial amb el model Housing first

A partir de la demanda de plaça i tramesa d’informe social, el Servei d’Atenció Integral a la Dona proporciona allotjament, manutenció, i acompanyament educatiu de diferent intensitat a dones, joves i famílies monomarentals supervivents i víctimes de violències que es troben en una situació d’extrema vulnerabilitat com a conseqüència dels seus processos migratoris de risc, especialment les víctimes de tràfic de persones amb finalitats d’explotació sexual.

Les dones i joves podran ser acollides en situació d’urgència o llarga estada, i podran dissenyar i desenvolupar un pla de treball individual adaptat a les seves necessitats i potencialitats, en consens amb els seus referents de territori i amb l’acompanyament educatiu necessari.

Les dones acollides podran comptar també amb un suport especialitzat en infància, un suport psicoterapèutic i un assessorament legal i administratiu al llarg de tot el procés i, un cop finalitzin la seva estada residencial, de forma ambulatòria.

El Servei d’Atenció Integral a la Dona disposa d’una Casa d’Acollida per a dones, joves i famílies monomarentals supervivents de violències i del tràfic de persones amb finalitats d’explotació sexual, un Servei Substitutori de la Llar, per a dones i famílies supervivents de violència masclista, 2 pisos d’Autonomia per a joves ex tutelades, i 5 pisos d’emancipació.

Correu electrònic: scespedes@invia.cat

ajuntament de barcelona
logo departament drets socials__antic treball afers socials i families

Si vols consultar els projectes mitjançant els quals oferim aquest serveis vés aquí.