Assessorament i acompanyament Judicial

A través de l'equip d'advocades especialitzades en processos migratoris d’alt risc i en violències, i des d’una perspectiva de Gènere Interseccional i Victimo-centrista, el Servei d'Atenció Integral a la Dona proporciona assessorament i acompanyament individualitzat a totes les dones i joves allotjades als recursos, així com també, de forma ambulatòria, a totes les dones i joves que en siguin derivades, per tal que puguin enfrontar-se als seus processos judicials amb totes les garanties i fer prevaldre els seus drets com a ciutadanes actives i participatives.

ajuntament de barcelona

Si vols consultar els projectes mitjançant els quals oferim aquest serveis ves aquí.

Correu electrònic: ogimenez@invia.cat

Podeu consultar el web de l’equip d’advodades IACTA aquí.