Atenció a famílies i infància

Àmbit d’educació i pedagògica

Des de l’any 2010 i després d’una detecció en les persones ateses als diferents serveis de l’entitat sobre la necessitat d’infants, adolescents i famílies de rebre suport en l’àmbit escolar, es posa en marxa aquest servei on família, espai i escola formen un triangle interconnectat que permet que l’infant i adolescent pugui trobar suport en el seu dia a dia en l’àmbit escolar i pugui enfortir-se i adquirir eines per prevenir el fracàs escolar.

Programes

ESPAI APRENDRE

L’objectiu principal de l’Espai Aprendre és prevenir el fracàs escolar de l’alumnat que cursa estudis educatius obligatoris. Es promou una atenció global als infants, adolescents i a les seves famílies, a través del suport educatiu, especialment quan hi ha risc d’exclusió social per evitar les desigualtats de quedar-se fora del sistema escolar.

  • Des de l’Espai Aprendre s’atén a la família en la seva globalitat, entenent el reforç educatiu com una tasca que engloba a la família, l’escola/institut i altres agents que treballen coordinadament amb la família.
  • Per això, des de l’Espai Aprendre fomentem una relació propera amb la família establint reunions per tal de fer seguiments de l’evolució dels alumnes i orientar a mares i pares; així com coordinant-nos amb tutors/es dels centres educatius.

A qui atenem?

  • Infants i adolescents que cursin Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria (dels 6 fins als 16 anys).
  • Infants i adolescents amb necessitats educatives derivades de dificultats d’aprenentatge (Dislèxia, TDAH…).
  • Infants i adolescents que requereixin un acompanyament en els seus estudis per aprendre tècniques d’estudi i adquirir hàbits d’estudi.

Què oferim?

  • Reforç escolar a infants i adolescents dels 6 als 16 anys.
  • Acompanyament personalitzat a l’alumnat en els seus estudis.
  • Orientació i assessorament integral a les famílies.
  • Coordinacions amb les escoles i/o instituts.

Correu electrònic: safi@invia.cat

Amb el suport de:

caixa proinfancia

UBUNTU: Aprenem Junts

Suport a l’escolarització d’infants i adolescents i orientació als seus pares/mares i/o referents.

Contempla l’assessorament i diagnòstic pedagògic orientat al desenvolupament d’estratègies i hàbits d’estudi, l’assoliment de competències, el reforç en matèries concretes, la intervenció en dificultats i trastorns específics de l’aprenentatge i/o en dèficits cognitius, i les sessions de reforç acadèmic en el mateix centre escolar dels infants.

Atenem principalment a alumnat nouvingut i a les seves famílies, donant prioritat a famílies d’origen migrant, és per això que el treball de llengües i els espais de diàleg estan molt presents en la intervenció.

Els grups de reforç escolar es fan dins de les escoles i instituts amb els quals es té un acord, i a la seu de l’entitat fem un suport a les famílies en l’àmbit d’adaptació a la societat d’acollida, detecció de necessitats i derivació a recursos especialitzats, i suport a la vida familiar i escolar.

Correu electrònic: safi@invia.ca,

logo departament drets socials__antic treball afers socials i families
generalitat departament de educacio