Inclusió residencial

Inclusió residencial amb el model Housing first

A partir de la demanda de plaça i tramesa d’informe social, el SAID proporciona allotjament, manutenció, i acompanyament educatiu de diferent intensitat a dones, joves i families monomarentals supervivents de violències i que es troben en una situació d’extrema vulnerabilitat com a conseqüència dels seus processos migratoris de risc, especialment les victimes del tràfic de persones amb fins d’explotació sexual.

Les dones i joves podran ser acollides en situació d’urgència o llarga estada, i podran disenyar i desenvolupar un pla de treball individual adaptat a les seves necessitats i potencialitats, en consens amb els seus referents de territori i amb l’acompanyament educatiu necessari.

Les dones acollides podran comptar també amb un suport especialitzat en infància, un suport psicoterapèutic i un assessorament legal i administratiu al llarg de tot el procés i de forma ambulatòria, un cop finalitzin la seva estada residencial.

El Said disposa d’una Casa d’Acollida per a dones, joves i families monomarentals supervivents de violències i del tràfic de persones amb fins d’explotació sexual, un Servei Substitutori de la Llar, per a dones i families supervivents de violència masclista, dos pisos d’Autonomia per a joves ex tutelades i 5 pisos d’emancipació.

Correu electrònic: scespedes@invia.cat

ajuntament de barcelona
generalitat departament de treball afers socials i families

Si vols consultar els projectes mitjançant els quals oferim aquest serveis, ho pots veure aquí.