Política de Privacitat

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

ASSOCIACIO IN VIA.

G64980501.

C/ L’AMISTAT, 15 – 08005 – BARCELONA.

932155626

Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades (DPD):

ASSESSORIA I SERVEIS LOPD SL

C/ de l’Amistat, 15 08005 Barcelona

dpo@windat.eu

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A Associació in via tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels socis de l’entitat, així com enviar comunicacions informatives i comercials sobre els nostres serveis. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

3. Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió i, si escau, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem les bases legals per al tractament de les seves dades:

  • Execució d’un contracte: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels socis de l’entitat.
  • Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions informatives i comercials sobre els nostres serveis i/o newsletter.

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

  • Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).
  • Si escau, empresa de missatgeria o transport, amb la finalitat de gestionar la recollida, seguiment i entrega dels enviaments (requisit contractual).
  • Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents (requisit contractual).

6. Transferències de dades a tercers països

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

  • Mailchimp, amb la finalitat d’enviament de comunicacions comercials i newsletters. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar informació addicional en: https://mailchimp.com/legal/privacy/.
  • Microsoft Corporation, amb la finalitat de còpia de seguretat de les dades. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar informació addicional en: https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement.

7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Associació in via estem tractant, o no, dades personals que els concerneixen.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, Associació in via deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercir materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a dpo@windat.eu o C/ de l’Amistat, 15 08005 Barcelona.

Quan s’enviïn comunicacions comercials utilitzant l’interès legítim del responsable com a base legal, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades per aquesta finalitat.

El consentiment atorgat és per a totes les finalitats indicades la base legal del qual és el consentiment de l’interessat. Vostè té dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense afectar la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas de que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

8. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a Associació in via provenen de: El propi interessat.