Coeducació en família: cap a una criança lliure d'estereotips de gènere

Per tal de promoure els valors d’igualtat i respecte a la diversitat és essencial poder fer un exercici de reflexió i consciència per tal de no repetir patrons que posen en risc de violència a les nostres criatures. En aquest taller es facilitarà informació sobre com afecten els estereotips i els rols de gènere a les nostres criatures. Els ajuden a ser més feliços o els limiten el seu potencial? Som conscients que tractem diferent als nens i a les nenes? Com podem promoure el joc i les joguines coeducatives? Com fomentar el pensament crític davant dels missatges que reben des dels contes, la televisió o la publicitat?

Enllaços: