“in via” atén 77 persones víctimes de violència masclista i intrafamiliar en el primer semestre de 2017

En el primer semestre de 2017, l’àrea d’habitatges de “in via” ha desenvolupat un nou projecte per a homes subsaharians sense llar, que han patit violència, desigualtat i discriminació. Tanmateix ha seguit desenvolupant anteriors projectes, com el suport a famílies en situació de vulnerabilitat, així com els d’atenció a la dona víctima de violència masclista amb la Casa de la Jove, on han estat ateses en el que portem d’any 77 persones víctimes de violència masclista i intrafamiliar per raó de gènere.

Nous projectes

Fidel a l’enfoc de gènere transcultural de l’Associació “in via”, l’Àrea d’Habitatges d’Inclusió ha implementat al llarg del primer semestre de 2017 un nou recurs d’acollida per a homes subsaharians sense llar i tres projectes més, destinats a lluitar contra la violència, desigualtat i discriminació de les quals en son destinatàries les dones, especialment les nouvingudes i migrades i les dones soles amb fills a càrrec.

“Suport a Famílies en Situació de Vulnerabilitat”

Així, d’una banda s’ha engegat la quarta edició del projecte “Suport a Famílies en Situació de Vulnerabilitat”, projecte que finalitza el 31 de desembre de 2017 i que està destinat a proporcionar un suport econòmic a famílies monomarentals que es troben realitzant un pla de millora amb serveis socials, però que tenen dificultats econòmiques a l’hora de fer-se càrrec de les rendes de lloguer i dels subministraments.

Enguany, els Serveis Socials d’Atenció Primària i Especialitzada que estan col·laborant amb l’Associació “in via” en el projecte i que han començat a derivar a famílies han estat el CAID de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, el SIAD de l’Ajuntament de Badalona i l’Ajuntament de Llinars del Vallès, atenent-se fins a la data a 17 famílies monomarentals.

Projecte “Transito”

D’altra banda, el gener de 2017 va iniciar-se el projecte “Transito” destinat a proporcionar acolliment, manutenció i atenció psicoeducativa integral a dones i joves, amb o sense fills, víctimes de tràfic amb fins d’explotació sexual.

Finalment, i pel que fa a les dones nouvingudes supervivents de violència masclista que són ateses al Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida de l’Ajuntament de Barcelona, l’Associació “in via” les hi proporciona, des de gener de 2017, acompanyament i atenció educativa en els processos judicials engegats.

Casa de la Jove

Pel que fa als projectes de continuïtat com Casa de la Jove, a data 15 de juliol han estat ateses 77 persones, el 100% de les quals han estat víctimes de violència masclista i intrafamiliar per raó de gènere, i que el recurs es troba al 100% d’ocupació, amb 4 famílies monomarentals acollides i 17 infants menors de 18 anys.

Pel que fa a la resta de recursos d’habitatge, a aquesta mateixa data ens trobem amb el 100% d’ocupació al Pis Jove i als dos Pisos d’Autonomia, amb una família monomarental acollida i la resta, les residents són dones i joves soles.

Per al proper semestre i tenint en compte l’elevat nombre de feminicidis produïts durant el primer semestre de l’any, que han estat 30, i l’augment de demanda de plaça residencial per acollir a dones en situació d’extrema vulnerabilitat i supervivents de violència masclista, els objectius que es proposa l’Àrea d’Habitatges d’Inclusió són: implementar un nou recurs d’acollida per a famílies monomarentals, engegar l’acollida residencial d’urgència de progenitors víctimes de violència ascendent o filioparental i continuar lluitant per a l’eradicació de la violència masclista.


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *